Актуални обяви


 

О Б Я В А

 

       На основание чл.24, ал.3, т.1 от „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО-ЕАД, гр.София“ във връзка с чл. 89, чл. 90, ал.1 и ал.2 и чл. 91, ал. 1 и ал.2 от Кодекса на труда и чл. 68, ал. 1, ал. 2, ал.3, ал. 4, ал.7 и чл.71 от Закона за лечебните заведения, Заповед № З-79/13.04.2022 год. на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД

„УНИВЕРСИТЕТСКАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

 

Обявява конкурс за Началници на клиники, отделения и лаборатории, както следва:

  • Началник на Клиника по гинекология
  • Началник Клинична лаборатория
  • Началник Микробиология
  • Началник на отделение по лъчелечение с дейност брахитерапия

 

Прочети още: Обява конкурс за Началници на клиники, отделения и лаборатори

О Б Я В А

 

       На основание чл.24, ал.3, т.1 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр.София, на основание чл.90 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда и чл.67, чл.68, ал.7  и чл.70, ал.1 от Закона за лечебните заведения и Заповед № З-61/24.03.2022г.  на Изпълнителния директор,

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

  1. Обявява конкурс за Главна медицинска сестра на „УСБАЛ по онкология”ЕАД.
  2. Изисквания за заемане на длъжността:
Прочети още: Конкурс за Главна медицинска сестра на „УСБАЛО”

Архив на обявите

Дата: Описание на обявата:  
19.01.2022 Конкурс за длъжността „Началник на клиника” на „Клиниката по медицинска онкология”  
01.12.2021 Конкурс за Началник на клиника на „Клиника по УНГ болести”  
15.09.2021 УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Урология”  
16.08.2021 УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 2 (две) свободни длъжности за „лекар-специализант” по „Медицинска онкология"  
15.06.2021 Конкурс за Началник на клиника на „Клиника по гръдна хирургия”  
 09.04.2021 Kонкурс за Началник на отделение „Гастроентерология”   
30.03.2021 УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Урология”   
20.10.2020 Конкурс за старша медицинска сестра в Отделение по гастроентерология на "УСБАЛ по Онкология"ЕАД и старши медицински лаборант в Клиника обща и клинична патология на "УСБАЛ по Онкология"ЕАД  
02.12.2019 Конкурс за Старши медицинска сестра в Клиника по онкодерматология  на „УСБАЛ по онкология”ЕАД и Старши медицинска сестра в Клиника по УНГ на „УСБАЛ по онкология”ЕАД.  
01.11.2019 Конкурс за Старши медицински лаборант в Клинична лаборатория на УСБАЛ по Онкология  
30.07.2019 Конкурс за Старша медицннска сестра в Отделение анестезиология и интензивно лечение  
01.03.2017 Конкурс за началници на клиники и лабаратория
 
01.11.2016 Конкурс за длъжността ”Главна медицинска сестра”
 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top