Актуални обяви


 

О Б Я В А

 

       На основание чл.23, ал.3, т.1 и чл.26, ал.2 от „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО-ЕАД, гр.София“ във връзка с чл. 89, чл. 90, ал.1 и ал.2 и чл. 91, ал. 1 и ал.2 от Кодекса на труда и чл. 68, ал. 1, ал. 3, ал.7  и чл.71 от Закона за лечебните заведения, Заповед № З-164 от 21.07.2022год. на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

 

Обявява конкурс за Началник отделение на Отделение по анестезиология и интензивно лечение.

Прочети още: Конкурс за Началник отделение на Отделение по анестезиология и интензивно лечение.

О Б Я В А

 

       На основание чл.23, ал.3, т.1 и чл.26, ал.1 и ал.2 от „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО-ЕАД, гр.София“ във връзка с чл. 89, чл. 90, ал.1 и ал.2 и чл. 91, ал. 1 и ал.2 от Кодекса на труда и чл. 68, ал. 1, ал. 2, ал.7  и чл.71 от Закона за лечебните заведения, Заповед № З-167 от 27.07.2022год. на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

 

        Обявява конкурс за Началник на клиника на „Клиника по обща и коремна хирургия”.

Прочети още: Конкурс за Началник на клиника на „Клиника по обща и коремна хирургия”

О Б Я В А

 

       На основание чл.23, ал.3, т.1 и чл.26,ал.1 и ал.2 от „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО-ЕАД, гр.София“ във връзка с чл. 89, чл. 90, ал.1 и ал.2 и чл. 91, ал. 1 и ал.2 от Кодекса на труда и чл. 68, ал. 1, ал. 2, ал.7  и чл.71 от Закона за лечебните заведения, Заповед № З-134 от 15.06.2022 год. на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

 

           Обявява конкурс за началник клиника на „Клиника по лъчелечение”.

  1. Изисквания за заемане на длъжността:
Прочети още: Конкурс за началник клиника на „Клиника по лъчелечение”

О Б Я В А

Днес, 06.06.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването, както и на Заповед № З-118/31.05.2022 г. на изпълнителния директор УСБАЛ по онкология – ЕАД, гр. София,на основание чл. 23, ал. 3, т. 1 от Правилника за  устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО – ЕАД, гр. София, чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба №1 /22.01.2015г. и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда,

                

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ЕАД

О Б Я В Я В А:

1. Конкурс за:
Лекар-специализант по „Нуклеарна медицина” в Клиника по Нуклеарна медицина.
2. Изисквания към кандидатите  за участие в конкурса:
Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по...

О Б Я В А

Днес, 06.06.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването, както и на Заповед № З-117/31.05.2022 г. на изпълнителния директор на УСБАЛ по онкология – ЕАД, гр. София,на основание чл. 23, ал. 3, т. 1 от Правилника за  устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО – ЕАД, гр. София, чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба №1 /22.01.2015г. и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда,

                

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ЕАД

О Б Я В Я В А:

1. Kонкурс за:
Лекар-специализант по „Лъчелечение” в Клиника по лъчелечение,  Отделение по лъчелечение с дейност брахитерапия.
2. Изисквания към кандидатите  за участие в конкурса:
Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по...

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top