Актуални обяви


 

ОБЯВА

 Днес, 21.10.2022 г.  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.91, ал.1, както и на Заповед №3-240/19.10.2022 г., УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Анестезиология и интензивно лечение” (Приложение 1,I към Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, № 3, Код на специалността 1003) в Отделение по анестезиология и интензивно лечение на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София. 

Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по...

ОБЯВА

От, 28.10.2022 г.  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.91, ал.1, както и на Заповед №3-181/16.08.2022 г., УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Хирургия” (Приложение 1,I към Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, № 61, Код на специалността 1061) в Клиника по обща и коремна хирургия на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.

Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София първа обявява за 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по...

ОБЯВА

От, 28.10.2022 г.  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.91, ал.1, както и на Заповед №3-182/16.08.2022 г., УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 6 (шест) свободни длъжности за медицинска сестра-специализант по  „Специфични грижи за онкологично болни пациенти” в „УСБАЛ по онкология“ ЕАД (Приложение 1,­VI към Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, №7, Код на специалността 5105) в „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.

Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 6 (шест) свободни длъжности за медицинска...

ОБЯВА

От, 28.09.2022 г.  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както и на Заповед №3-216/26.09.2022 г., УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 2 (две) свободни длъжности за „лекар-специализант” по „Медицинска онкология” (Приложение 1 към Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, №34, Код на специалността 1034) в Клиника по медицинска онкология на УСБАЛ по онкология-ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.

Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 2 (две) свободни длъжности за „лекар-специализант” по...

О Б Я В А

На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Заповед № РД-16-214/14.09.2022 г. на Заместник-министъра на здравеопазването

Открива конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ЕИК 000662776, за позиции, както следва:

  1. Представител на държавата – един, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Прочети още: Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „УСБАЛО“ ЕАД

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top