П О К А Н А от „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6, към всички заинтересовани кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции на Република България за представяне на оферта за комплексно банково обслужване за срок от 2 (две) календарни години.

Документация търг: (.pdf)

Образци: (.docx)

 

 

Покана за представяне на оферта за комплексно банково обслужване за срок от 2 (две) календарни години и 6 (шест) месеца на УСБАЛО ЕАД

П О К А Н А от „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6, към всички заинтересовани кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции на Република България за представяне на оферта за комплексно банково обслужване за срок от 2 (две) календарни години и 6 (шест) месеца.

Покана: (свали .pdf)

Приложение 1 - Ценова оферта: (.xls)

Документи: (.pdf)

Документи: (свали .zip)

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: sbalo@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top