Печат

 УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Обща и клинична патология”


Минали обяви:

УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Нуклеарна медицина”

УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Образна диагностика”

УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Обща и клинична патология”

УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Лъчелечение”
УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Гръдна хирургия”

УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Хирургия”

в Клиника по обща и коремна хирургия на УСБАЛ по онкология-ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-Софияповече

02/06/2017 УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Анестезиология и интензивно лечение”

в Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) на УСБАЛ по онкология-ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.

повече

Архив обяви