Печат

Заместник директор:

д-р Чавдар Маринов

 • тел. (02) 8076 356
 • факс: (02) 872 06 51

Вътрешен одит

 • тел. (02) 8076 108

Финансов контрольор

 • тел. (02) 8076 107

Юрисконсулт

 • тел. (02) 8076 103
 • факс: (02) 872 06 51

Връзки с обществеността

 •  тел. (0877) 500 194

Главна медицинска сестра

Биляна Огнянова

 • тел. (02) 8076 221
 • факс: (02) 872 06 51

Епидемиология на инфекциозните болести

 • тел. (02) 8076 236
 • факс: (02) 872 06 51
 Официална електронна поща

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК е функционално-обособена структура, предназначена за планиране и осигуряване на необходимите за функциониране на болницата финансови, материални, енергийни и човешки ресурси и контрол на тяхното рационално използване, която включва следните отдели: