Печат

Клиника по коремна хирургия

Торакална клиника

Гинекологична клиника

Гастроентерологична кл-ка

Урологична клиника

Клиника по УНГ болести

Дерматологична клиника

Клиника по лъчелечение

Анестезия и реанимация

Медицинска онкология

Клиника по трансфузионна хематология

Стерализационна

Операционна

 

 

 

Препратка: Звена за извънболнични прегледи  

Началник на стационарен блок

Проф. Куртев


От сайта може да бъде изтеглен файлът с указания за попълване на направление за хоспитализация.