Печат

Служ. телефон:   02 80 76 276

1982 год.  – висше медицинско образование, Медицински университет София

Професионална кариера

Квалификация