ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - ТЕЛ. 02/8076246

 • д-р Николай Марков - хирург
 • д-р Илия Полихронов - хирург
 • д-р Далал Ал-Зайат - хирург
 • д-р Омар Албаяти - лекар-специализант

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Отделението по хирургия на гърдата в „УСБАЛ по онкология“ ЕАД  София е най-голямото и едно от водещите звена по хирургично и пластично лечение в нашата страна, което има за предмет на дейност хирургичното лечение на пациенти с рак на гърдата и други заболявания, касаещи локализацията. В това си качество отделението влиза във взаимоотношения с цялостната онкологична, хирургична и рентген-диагностична мрежа в страната, която изпраща пациенти в клиниката по гръдна хирургия, т.е. представлява част от една национална система.

Основните дейности, които се извършват в отделението са:

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

 • ·         клинични прегледи
 • ·         Транс-Аспирациона Биопсия (ТАБ) на първични тумори, лимфни възли и тумори на гръдната стена
 • ·         иглена и “режеща” биопсия на първични тумори
 • ·         иглена и “режеща” биопсия на периферни лимфни възли
 • ·         иглена и “режеща” биопсия на тумори на гръдната стена
 • ·         хирургична биопсия на първични тумори
 • ·         хирургична биопсия на периферни лимфни възли
 • ·         хирургична биопсия на процеси на гръдната стена

 

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛЕНИЕТО)

 • ·         секторални резекции
 • ·         туморектомии
 • ·         лъмпектомии
 • ·         квадрантектомии
 • ·         квадрантектомии с аксиларна дисекция
 • ·         аксиларни биопсии
 • ·         супраклавикуларни биопсии на лимфни възли
 • ·         аксиларни дисекции на лимфни възли
 • ·         семпла мастектомия
 • ·         мастектомия по Пейти
 • ·         мастектомия по Халстед
 • ·         пластични операции по възстановяване на гърдата
 • ·         неонкологични операции

·          

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Д-р Николай Марков

 • ·         тумори на гърдата
 • ·         тумори на гръдната стена
 • ·         регионални лимфни басейни
 • ·         пластична хирургия
 • ·         медико-генетична консултация
 • ·         генетични изследвания

·          

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

 • ·         консултации в амбулаторния кабинет на отделението
 • ·         консултации на пациенти, стационирани в други звена на болницата
 • ·         консултативна дейност в “Диагностично-консултативен комитет по рак на гърдата”
 • ·         консултации за други здравни заведения
 • ·         медико-генетични консултации на стационарни и амбулаторни пациенти

 

Д-р Илия Полихронов

Д-р Далал Ал-Зайат

От всички изброени дейности най-голямо внимание заслужава работата на екипа на отделението в “Онкологичен комитет по рак на гърдата” в пред- и следоперативен план. Всички лекари в отделението участвуват в него, а  негов председател е проф. И. Гаврилов. Освен тях, в комитета участват химиотерапевти, лъчетерапевти, рентгенолог, патоморфолог и пластик при нужда.

По своята същност диагностично-лечебният комитет представлява уникална система за осигуряване и контрол на качеството на диагностиката и лечението при болните с тумори на гърдата. На ежеседмичните заседания на комитета водещи специалисти в онкологията обсъждат всеки пациент, на който предстои лечение в отделението и който е преминал оперативно лечение. Процесът на диагностика, стадиране и определяне на лечебната стратегия се подлага на много строг контрол от комитета и се съобразява с правилата за добра медицинска практика и съществуващите стандарти в онкологията. Работата на Онкологичния комитет е една от най-ценните традиции, създадени в онкологичната мрежа, и изисква сериозни усилия за нейното съхраняване и обогатяване и гарант за качеството на извършената дейност, за което говорят и нашите резултати. 5-годишната преживяемост е с 2% над средноевропейската. Отделението участва активно в научната дейност по онкология в републикански и международен план.

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top