Печат

НАЧАЛНИК КЛИНИКА

Проф. Панайот Куртев

 • професор по онкология

 • здравен мениджмънт

 • Член е на дружеството по онкология, БХД, BUON
 • тел:02/8076-247,

ЕКИП НА КЛИНИКАТА ПО КОРЕМНА ХИРУРГИЯ

Проф. Панайот Куртев,дм - началник клиника

Доц.Д-р Лъчезар Джонгов,дм

Д-р Елка Ангелова

Д-р Любомир Вартанянов

Д-р Владислав Янков

Д-р Йордан Симеонов

Д-р Венелин Георгиев

Д-р Калин Еников

Д-р Асен Тодоров

Д-р Ева Диманова

Д-р Лилян Луков

Д-р Татяна Латунова

Ст.м.с Маруся Каменова

М.с Мария Илиева

М.с Елена Викторовна

М.с. Галя Груева

M.c Милка Маринова

М.с. Елена Аврамова

М.с.Александрина Димитрова

М.с. Даниела Будинова

М.с.Веселка Спасова

М.с.Любка Викторова

Елка Спасова

Борис Милушев

Маргарита Златанова

Василка Маринова

Димитрина Атанасова

Снежана Стойчева

Витомира Гълъбова

 КООРДИНАТИ

 • Началник клиника – тел: 02/8076 227
 • Старша мед. сестра: Маруся Каменова тел: 02/8076 381
 • Технически организатор: Инж. Елка Спасова тел: 02/8076 254
 • Лекарски кабинет тел: 02/8076 254
 • Медицински сестри тел: 02/8076 308
 • Приемен кабинет №:130; тел: 02/8076 339
 • За връзка с конкретен специалист вижте в нашия ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ