НАЧАЛНИК КЛИНИКА

Проф. д-р Веселина Първанова

 • Медицинска радиология

 • Онкология

 • тел: (02) / 8076 - 272

ЕКИП НА КЛИНИКАТА ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

 

ПРОФИЛИРАНИ ЕКИПИ (ЛОКАЛИЗАЦИИ) ЛЕКАРИ СЪС СПЕЦИАЛНОСТ   ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Тумори на мозъка,

детски тумори и саркоми

проф. Веселина Първанова дм

д-р Димчо Георгиев

д-р Димитър Кацаров

 

д-р С. Лалова

д-р К. Мишовска

Тумори в областта на главата и шията

д-р Димчо Георгиев

д-р Димитър Кацаров

д-р Александрина Кленова дм

 

д-р В. Любомиров

д-р Е. Манова

д-р Б. Генова

Тумори на белите дробове,

медиастинума, лимфоми и левкози

проф. д-р Иглика Михайлова, дм

д-р Димчо Георгиев

д-р Димитър Кацаров

 

д-р С. Лалова

д-р В. Любомиров

Тумори на гърдата

проф. Веселина Първанова дм

Проф. д-р Иглика Михайлова, дм

д-р Александрина Кленова дм

д-р Димчо Георгиев

    

д-р Е. Манова

д-р С. Лалова

д-р К. Мишовска

Тумори на женските гениталии

д-р Елена Петкова дм

проф. д-р Иглика Михайлова, дм

д-р Александрина Кленова дм

д-р Димчо Георгиев

 

д-р Б. Генова

д-р Е. Манова

д-р С. Лалова

Тумори на мъжката полова

и отделителна система

проф. Веселина Първанова дм

д-р Елена Петкова дм

д-р Димитър Кацаров

 

д-р Б. Генова

д-р В. Любомиров

д-р К. Мишовска

Тумори на гастроинтестиналния тракт

проф. д-р Иглика Михайлова, дм

д-р Александрина Кленова дм

 

д-р Е. Манова

д-р К. Мишовска

Тумори на кожата и щитовидната жлеза

д-р Елена Петкова дм

д-р Димитър Кацаров

 

д-р Б. Генова

д-р В. Любомиров

Съществуването на тези екипи обуславя извършването на целия обем високотехнологична дейност след определяне на терапевтичното поведение на болните с активното им участие на Онкологични комитети в  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД и други лечебни заведения. Всички служители - лекари, медицински физици, инженер, рентгентерапевтични лаборанти, медицински сестри и санитари са мотивирани от високия си морал, етика и професионализъм.

 

 КООРДИНАТИ

 • Началник клиника – тел. (02) 80-76-272
 • Консултативни кабинети- тел. (02) 8076 115
 • Радиологично Отделение

Лекарски кабинет №113, тел. (02) 8076 – 323
Медицински сестри: тел. (02) 8076 – 267
Активен блок тел. (02) 8076 – 234

 • Отделение по Перкутанно лъчелечение

консултативен кабинет № 157, тел (02) 8076 – 115
кабинет лечебно планиране – лекари (02) 8076 – 117
Уредба за рентгенова терапия “Гълмей, тел: (02) 8076 – 238
Уредба за телегаматерапия “Терабалт”, тел: (02) 8076 – 232
Линеен ускорител “Примус”, тел: (02) 8076 – 231

 • Отделение по Брахитерапия

лекари тел: (02) 028076 – 330
м. сестри тел: (02) 8076 – 234

 • Лаборатория по клинична дозиметрия и лъчезащита
  Физическа лаборатория, тел +359 2 8076 – 242
  Лаборатория дозиметрично планиране: тел:+359 2 9714972 и +359 2 8076 – 366
 • За връзка с конкретен специалист вижте в нашия ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

Отделения в Клиниката:

Радиологично отделение

Отделение по перкутанно лъчелечение

Отделение по брахитерапия

Лаборатория по клинична дозиметрия и лъчезащита без легла


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Медицинският състав от лекари и медицински физици извършва висококвалифицирана диагностична и лечебна дейност, измервания и изчисления и голяма част от тях са водещи за съответните направления в онкологията, лъчелечението и медицинската физика у нас.

Има осигурена приемственост чрез изграждане на екипи, в които са включени и по-млади специалисти, обучавани в дългосрочни специализации в големи американски и европейски центрове по лъчелечение и курсове на Европейската асоциация по лъчелечение и клинична онкология. Сега Клиниката по лъчелечение е най-голямото звено в  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, в която работят 59 служители, които обслужват 2.5 млн. население от София, югозападния регион и болни за брахитерапия от цялата страна.

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

В Клиниката по лъчелечение съществува широк набор от източници за лъчелечение.   ОЩЕ

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: sbalo@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top