НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ (И.Д.)

 

Д-р Ева Диманова

  • Хирургия

  • тел. (02) 8076 - 304

ЕКИП НА ОПЕРАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 
Д-р Ева Диманова - Завеждащ отделение
Ст. м.с. Кр.Крумова
Инж. Марио Стоянов

 КООРДИНАТИ

  • Началник клиника      (02) 8076 - 304
  • Старша мед. сестра  (02) 8076 - 305
  • За връзка с конкретен специалист вижте в нашия ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Операционно отделение представлява модерен център осигуряващ поливалентно обслужване на пациенти с онкологични и бенигнени заболявания с различна локализация. Обслужването се поема от:

В операционен блок се осигурява възможност за интердисциплинарни консултации и формиране на смесени хирургични екипи. Което дава възможност за подобряване качеството на обслужване на нашите пациенти задоволявайки нуждите от комплексен подход и осигуряващ най-добър план на лечение.

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

СБАЛО е болница обслужваща населението на България, която разполага с модерна апаратура и висококвалифицирани кадри, предлага уникални услуги определени от специфичния си профил и дългогодишните си традиции в обслужването на онкологични пациенти. Операционен блок е разпложен на 4-тия етаж и функционално е свързан с всички звена на болницата. Разполага с 6 операционни зали, като помещенията в опрационен блок отговарят на всички съвременни стандарти за архитектурно оформление, осветление и климатизиране. Залите са оборудвани с богат и разнообразен хирургичен инструментариум осигуряващ най-високо качество на извършената дейност.

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top