НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

 

д-р Божидар Рашков

ЕКИП НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 

 
 • Д-р Теодор Генчев Марков - лекар- анестезиолог
 • Д-р Александър Климентов Шахов- лекар- анестезиолог
 • Д-р Вероника Огнянова Димитрова- лекар- анестезиолог
 • Д-р Петранка Иванова Бочева - лекар- анестезиолог
 • Д-р Асен Василев Лещарски - лекар- анестезиолог
 • Д-р Ивелина Николова Станева - Тодорова - лекар- анестезиолог
 • Д-р Диана Атанасова Маркова - лекар - анестезиолог
 • Д-р Емел Абди Юркина - лекар- специализант
 • Д-р Ана –Мария Любомирова Младенов -лекар-специализант
 • Д-р Динко Митков Щилиянов -лекар-специализант
 • м.с Зорница Василева Николова
 • м.с Милена Стефанова Борисова-Гопева
 • м.с Цветомира Златева Теодосиева
 • м.с Михаил Симеонов Ханджиев
 • м.с Емилиана Владимирова Емилова
 • рехабилитатор- Ивайло Руменов Иванов
 • и.д. старша сестра на ОАИЛ е Силвия Димова

 КООРДИНАТИ

За връзка с конкретен специалист вижте в нашия ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури двадесет и четири часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.

Основната задача на анестезиологичния сектор е да осъществи комплекс от мероприятия за подготовка и извършване на обезболяване при операции, раждане, специални диагностични и лечебни процедури и болкови синдром. С цел обезболяване се прилагат различни методи и способи. Използвани са техники за обща инхалационна анестезия чрез ендотрахеална интубация и ларингеална маска, венозна анестезия чрез съвременни и модерни анестетици и локо-регионални техники (спинална, епидурална аналгезия, блокади на периферни нерви). Всички операционни зали са оборудвани със съвременна анестезиологична апаратура и пациентни монитори.

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

Отделението по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

 

 

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top