НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

 

Доц д-р Йорданка Тодорова Ямакова – началник ОАИЛ

 • Анестезиология и реанимация

ЕКИП НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИЯ< РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 

 
 1. Лекари – анестезиолози - 13
 2. Медицински сестри- 12
 3. Акушерка- 1
 4. Болногледачи
 5. Санитари - 6
 6. Рехабилитатор- 1
 1. Доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова – началник ОАИЛ
 2. Д-р Теодор Генчев Марков - лекар- анестезиолог
 3. Д-р Александър Климентов Шахов- зам.началник ОАИЛ
 4. Д-р Божидар Борисов Рашков- лекар- анестезиолог
 5. Д-р Николай Василев Тименов- лекар- анестезиолог
 6. Д-р Вероника Огнянова Димитрова- лекар- анестезиолог
 7. Д-р Петранка Иванова Бочева - лекар- анестезиолог
 8. Д-р Асен Василев Лещарски - лекар- анестезиолог
 9. Д-р Минко Николаев Шейтанов - лекар- анестезиолог
 10. Д-р Ивелина Николова Станева - Тодорова - лекар- анестезиолог
 11. Д-р Емел Абди Юркина - лекар- специализант
 12. Д-р Ана –Мария Любомирова Младенов -лекар-специализант
 13. Д-р Динко Митков Щилиянов
 14. Ст.мед.сестра Биляна Дикова
 15. м.с Зорница Василева Николова
 16. м.с Ева Василева Николова
 17. м.с Мария Николова Апостолова- Паунова
 18. м.с Цветомира Теодосиева
 19. м.с Лиляна Нанкова Найденова- Атанасова
 20. м.с Цветелина Любенова Николова – Маркова
 21. м.с Димитринка Василева Митова
 22. м.с Силвия Петрова Димова
 23. м.с Соня Найденова Ангелова
 24. м.с Милена Стефанова Борисова - Голева
 25. м.с Милена Иванчева Киринкова
 26. акушерка Мая Николаева Василева- Евлогиева
 27. рехабилитатор- Иван Цветков Илиев

 КООРДИНАТИ

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури двадесет и четири часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.

Основната задача на анестезиологичния сектор е да осъществи комплекс от мероприятия за подготовка и извършване на обезболяване при операции, раждане, специални диагностични и лечебни процедури и болкови синдром. С цел обезболяване се прилагат различни методи и способи. Използвани са техники за обща инхалационна анестезия чрез ендотрахеална интубация и ларингеална маска, венозна анестезия чрез съвременни и модерни анестетици и локо-регионални техники (спинална, епидурална аналгезия, блокади на периферни нерви). Всички операционни зали са оборудвани със съвременна анестезиологична апаратура и пациентни монитори.

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

Отделението по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

 

 

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top