Печат

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

emilia raicheva

Д-р Емилия Петрова Райчева – началник ОАИЛ

 • Анестезиология и реанимация

 • тел. (0879)  606880

ЕКИП НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИЯ< РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 
 1. Лекари – анестезиолози - 12
 2. Медицински сестри- 15
 3. Акушерка- 1
 4. Болногледачи
 5. Санитари -4
 6. Рехабилитатор- 1
 1. Д-р Емилия Петрова Райчева – началник ОАИЛ
 2. Д-р Александър Климентов Шахов- главен асистент
 3. Д-р Божидар Борисов Рашков- лекар- анестезиолог
 4. Д-р Теодор Генчев Марков - лекар- анестезиолог
 5. Д-р Вероника Огнянова Димитрова- лекар- анестезиолог
 6. Д-р Петранка Иванова Бочева - лекар- анестезиолог
 7. Д-р Николай Василев Тименов- лекар- анестезиолог
 8. Д-р Асен Василев Лещарски - лекар- анестезиолог
 9. Д-р Виолета Бориславова Кунова - лекар- анестезиолог
 10. Д-р Димитър Георгиев Тонев- лекар- анестезиолог
 11. Д-р Емел Абди Юркина - лекар- специализант
 12. Д-р Ана –Мария Любомирова Младенов -лекар-специализант
 13. Ст.мед.сестра Славейка Недкова Караиванова-Пейчинова
 14. м.с Лиляна Нанкова Найденова- Атанасова
 15. м.с Цветелина Любенова Николова – Маркова
 16. акушерка Мая Николаева Василева- Евлогиева
 17. м.с Милена Иванчева Киринкова
 18. м.с Гузалия Фаридовна Цанкова
 19. м.с Зорница Василева Николива
 20. м.с Мария Николова Апостолова- Паунова
 21. м.с Милена Стефанова Борисова
 22. м.с Даниела Христова Иванова
 23. м.с Даниела Видева Ричи
 24. м.с Силвия Петрова Димова
 25. м.с Ивалина Василева Георгиева
 26. рехабилитатор- Иван Цветков Илиев
 27. болногледач- Силва Гандиева Георгиева
 28. болногледач- Илияна Йорданова Пищалова
 29. санитар- Емилия Михайлова Методиева
 30. санитар-Дафинка Богданова Василева
 31. санитар-Ирена Цветкова Иванова

 КООРДИНАТИ

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури двадесет и четири часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.

Основната задача на анестезиологичния сектор е да осъществи комплекс от мероприятия за подготовка и извършване на обезболяване при операции, раждане, специални диагностични и лечебни процедури и болкови синдром. С цел обезболяване се прилагат различни методи и способи. Използвани са техники за обща инхалационна анестезия чрез ендотрахеална интубация и ларингеална маска, венозна анестезия чрез съвременни и модерни анестетици и локо-регионални техники (спинална, епидурална аналгезия, блокади на периферни нерви). Всички операционни зали са оборудвани със съвременна анестезиологична апаратура и пациентни монитори.

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

Отделението по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.