Печат

ЕКИП НА ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИОННА

       
  Евгения Ангелова
оператор на автоклав
 м.с. Илонка Моисейска  м.с.Веска Соичкова  Васил Руев
техник системи
Ирена Костова
санитар