НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

Доц. д-р Кирил Георгиев Попов, дм

 • Оториноларингология

 • тел. (02) 8076 - 344

ЕКИП НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО УНГБ

ekip ung
 
 

Началник клиника  - Доц. Д-р Кирил Георгиев Попов, дм

Лекари: Д-р Стефан Димитров Гергов

                Д-р Роберт Моис Меламед

Старша медицинска сестра - Анета Кирилова

Техн.секретар: В. Недялкова

Медицински сестри:

 • В. Гъркова
 • Д. Николова
 • М. Еленкова
 • Н. Христова

 КООРДИНАТИ

 • Началник клиника      (02) 8076 - 344
 • Лекарски кабинет      (02) 8076 - 353
 • Старша мед. сестра  (02) 8076 - 302
 • Приемен УНГ кабинет (02) 8076 – 286
 • За връзка с конкретен специалист вижте в нашия ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

         Клиниката  е профилирано да оказва високо специализирана диагностична и терапевтична дейност на пациенти с туморни, възпалителни, алергични, автоимунни и хемотологични  заболявания в областта на ушите, носа и гърлото, включително и на големите и малките  слюнчени жлези.   ОЩЕ

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

Списък на медицинската апаратура в Отделението по "УНГ болести".

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top