Завършила е медицина в Медицински университет - София през 2014г. През същата година започва работа като медицински консултант във фирма за администриране на клинични изпитвания. През април 2015г. като доброволец, започва работа в Клиниката по химиотерапия на СБАЛО, а от август 2015г. е зачислена като специализант по Медицинска онкология в Клиниката по химиотерапия. Участник в национални и международни форуми с презентация на доклади и клинични случаи. Научни интереси – кардиотоксичност при цитостатици и при таргетна терапия. Владее английски език.

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top