Клиничен координатор  в Клиника по Медицинска онкология в СБАЛ по Онкология.
От  09.2009г. до 01.2016  работила в същата клиника като медицинска сестра, а от 01.2016 до настоящия момент като клиничен координатор.
Висшето си образование със степен магистър е завършила през 2014г. в Нов Български Университет със специалност - магистърска програма "Бизнес  администрация"- специалност-"Управление на човешките ресурси".
Висшето си образование със степен магистър е завършила през 2011г. в Нов Български Университет със специалност "Мениджмънт на здравните грижи" и специализация "Здравна политика и здравен мениджмънт".
Висшето си образование с образователна квалификационна степен „Специалист”
е завършила през 2000 г. в Медицински Университет-„Медицински Колеж” – гр. София. Специалност – Медицинса сестра
 Удостоверение за следдипломно обучение – През 2005 г. е завършила квалификационен курс – „Съвременни аспекти във фармакотерапията на лекарствени средства,прилагани от помощния медицински персонал” – гр. София.
Средното си образование е завършила през 1996 г. в Природо-Математическа Гимназия „Христо Смирненски” – гр.Перник.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top