Печат

Медицинска сестра в Клиника по Химиотерапия в СБАЛ по Онкология с 35-годишен стаж.
Завършила гимназия през 1978г. През 1985г. – завършено обучение за медицинска сестра в Медицински университет – София и Полувисш сестрински колеж – 1999г. Преминала обучения по палиативни грижи, правила за работа в химиотерапевтично отделение, странични ефекти на цитостатичните лекарства и медицински грижи за онкологично болни. Членува в Българско онкологично сестринско дружество от 2013г. Работила като медицинска сестра в Неотложно звено на 25-та поликлиника в периода 02/1988 – 01/1992г. От 1992г. работи като медицинска сестра в Клиника по Химиотерапия в СБАЛ по Онкология ЕАД – гр. София. От 1992г. участва като сестра в повече от 30 клинични проучвания в областта на рака на гърдата, панкреаса, простатата и  дебелото черво.