Печат

НАЧАЛНИК КЛИНИКА

prof piperkova 160

Проф. д-р Елена Пиперкова, дм,дмн

 • медицинска радиология:

 • лъчелечение,

 • нуклеарна медицина и онкология

 • тел. (02) 8076 - 300

ЕКИП НА КЛИНИКА ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

nuclearna med
 
 

Началник Клиника:   

 1. Проф. Д-р Елена Пиперкова, дм, дмн

Старша медицинска сестра:

 1. Надка Борисова Лилова

Лекари-специалисти

 1. Д-р Лидия Чавдарова, дм , специалист по НМ (България-Германия) – ръководител сектор „Метаболитни образи“.
 2. Д-р Катерина Николова –Захаринова, специалист по НМ –                       ръководител сектор „Контрол на метаболитна терапия“.
 3. Д-р Андрей Христов - специализант по НМ.
 4. Д-р Нели Иванова – специализант по НМ, с трудов договор КОЦ-ЕООД-Русе.

Специализирани Инженери:

 1. Инж.химик Румяна Младенова –ръководител сектор „Радиохимия, контрол на качеството на радиофармацевтиците и радиационна безопасност“.
 2. Инж.електроник Симеон Петров - ръководител сектор „Техниюеско оборудване и контрол на качеството“.
 3. Медицински радиохимик Цветан Пиперов

Ренгенови лаборанти:

 1. Моника Богомилова
 2. Надя Ханджийска
 3. Лили Василева

Медицински сестри

 1. Цветана Борисова
 2. Яна Иванова
 3. Николета Ласкова

Санитари:

 1. Снежка Димитрова
 2. Надежда Романова

 КООРДИНАТИ

 • За информация и записвания: (02)8076 300 , +359879565001
 • За връзка с конкретен специалист вижте в нашия ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

Списък на медицинската апаратура в Клиниката по НМ.