Проф. д-р Елена Пиперкова, дм,дмн е завършила медицина в Пловдив през 1979 г. с Хипократов медал. Има 3 медицински специалности – медицинска радиология: Лъчелечение, Нуклеарна медицина и Онкология.

 • Защитава дисертация по проблема на рака на хранопровода и кардията с научна и образователна степен „доктор” през 1986 г., с лично изобретен и внедрен метод.
 • От 1987 г. започва работа като научен сътрудник в Националния онкологичен център (НОЦ),  от 2008 година - Университетска УСБАЛО-ЕАД, София.
 • Доцент (научен сътрудник II ст.) е от 1997 г.
 • През 2008 защитава втора докторска дисертация за нуклеарно-медицинските диагностични възможности и ПЕТ/КТ при рак на млечната жлеза с научната степен „Доктор на медицинските науки”. 
 • Професор през  2009 г.
 • Началник Отделение по нуклеарно-медицинска диагностика „ин виво“ от 2001 и Началник Клиника по Нуклеарна медицина от 2007 година.
 • Научен секретар по учебната и научна дейност - началник направление „Учебна и научно-изследователска дейност” в УСБАЛО - от 2001 до 2012 година.
 • Над 240 научни труда, с  над 200 цитирания.
 • Има дългосрочни специализации и работа, предимно в областта на  нуклеарната онкология в Клиниката по нуклеарна медицина, ръководена от проф. К.Е. Britton в Лондон, Великобритания през 1991 г., по клинично приложение на ПЕТ в Клиниката по нуклеарна медицина, ръководена от проф. D. Slosmsn в Женева, Швейцария 1997-1998 и по приложение на ПЕТ/КТ в клиничната онкология в Клиниката, ръководена от проф. H. Abdel-Dayem в Ню Йорк, САЩ 2005-2008г., по проекти на ЦЕРН за нови радиофармацевтици и в изготвяне на Проект за Център по Адронна терапия в София за Балканите.
 • Участвува в краткосрочни специализации и работни срещи в редица европейски страни. Член на ЕАNM, ESMO, BUON, Българската асоциация по радиология и Нуклеарна медицина и др.
 • Член на редакционната колегия на списания „Ренгенология и Радиология”, „Онкология”, „Hellenic J Nuc Med., „World J Nuc Med”, Nuc Med Review и др.
 • Рецензент на ЕANM и в редица български и чуждестранни научни списания
 • Президент на Българското дружество по Нуклеарна медицина до 2013 година, а Почетен президент на БДНМ от 2013.
 • Национален делегат в UEMS/EBNM.
 • Университетски преподавател на студенти по нуклеарна медицина и онкология, ръководител на специализанти и успешно преминаващи защита докторанти, член на научни жури, онкологични комитети и експертни бордове.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: sbalo@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top