Първо ниво - конвенционални рентгенови изследвания - пълен обем

1. Дигитална рентгеноскопия и рентгенография

 • гръден кош, корем, крайници, череп, таз и гръбначен стълб


2. Контрастни рентгенови изследвания

2.1. Контрастно изследване на храносмилателния тракт.

 • рентгеново изследване на стомаха с пасаж и самостоятелно
 • рентгеново изследване на дебелото черво с асцендентно контрастиране- двоен контраст
 • рентгеново изследване на хранопровод и хипофарингс
 • ентероклиза на тънките черва


2.2. Контрастно изследване на урогениталната систем -
венозна пиелография, инфузионна пиелография, ретроградна пиелография, цистография, уретрография, хистеросалпингография /ХСГ/

Второ ниво – мамодиагностика

Мамография и ехомамография и специални процедури

 • Пункционни биопсии.
 • Пневмоцистографии.
 • Дуктографии.
 • Терапевтични манипулации.

Трето ниво - ултразвукова диагностика.

1. Конвенционална ултразвукова диагностика.

2. Специализирана доплерова ултразвукова диагностика с и без контрастно усилване

Четвърто ниво - интервенционална диагностика.

 • Периферни и селективни агиографии / артериографии, флебографии, лимфографии/.
 • ПТЦ.
 • РЦП / съвместно с отделението по гастороентерология/.
 • Бронхографии / съвместно с отделението по функционална диагностика и бронхоскопия/.
 • Трансбронхиални биопсии / съвместно с отделението по функционална диагностика и бронхоскопия/.
 • Трансторакални биопсии под КТ контрол.
 • Перкутанни биопсии под УЗ контрол – гърда, черен дроб, простата и др.
 • Периферни и абдоминални ангиографии.
 • Поставяне на перкутанни нефростоми.
 • Фистулографии.

Пето ниво - компютърна томография

 • Конвенционална аксиална компютърна томография
 • Спирална компютърна томография с 3D реконструкция
 • Виртуална бронхоскопия
 • Виртуална колоноскопия
 • Мозъчна перфузия
 •  КТ ангиография

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top