Печат

Първо ниво - конвенционални рентгенови изследвания - пълен обем

1. Дигитална рентгеноскопия и рентгенография


2. Контрастни рентгенови изследвания

2.1. Контрастно изследване на храносмилателния тракт.


2.2. Контрастно изследване на урогениталната систем -
венозна пиелография, инфузионна пиелография, ретроградна пиелография, цистография, уретрография, хистеросалпингография /ХСГ/

Второ ниво – мамодиагностика

Мамография и ехомамография и специални процедури

Трето ниво - ултразвукова диагностика.

1. Конвенционална ултразвукова диагностика.

2. Специализирана доплерова ултразвукова диагностика с и без контрастно усилване

Четвърто ниво - интервенционална диагностика.

Пето ниво - компютърна томография