а планиране на изследването чрез мамография

 • Пациентите с направление от НЗОК е необходимо предварително да си запишат час на регистратурата на НОМЦ или на телефон 02/8076 279.
 • За всички останали - не е нужно да си записвате час предварително, но трябва да дойдете до 14 часа, за да има време да ви обслужим в рамките на деня. 
 • Ако сте "приходяща" жена т.е. амбулаторна (не лежите в болницата), е необходимо да носите направление №4 от "домашния лекар" или от специалист. От 2013 г. тези направления се издават от Здравната каса без ограничиение.
 • Изследването може да се направи и след заплащане на касата на болницата по официалния й ценоразпис.
 • Резултатът се получава в същия или по желание  - на следващия работен ден.
 • Задължително е да носите предходни снимки, ако ги пазите - тава е във ваша полза. Ако сте изследвана при нас от 2010г. насам, това не е нужно, тъй-като ние сме ги архивирали и ги пазим.
 • Понякога предлагаме организирани кампании за профилактика и е възможно да се включите в тях безплатно.


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕТО МАМОГРАФИЯ

Мамографията е рентгенов метод за диагностика на млечните жлези, т.е включва лъчи с йонизиращ характер.

Ето защо изследването се провежда от специално подготвен екип съставен от рентгенов лаборант и високоспециализиран лекар - специалист по Образна диагностика, притежаващи опит и специален сертификат за извършване на мамографска диагностика. Лекарите в нашето отделение имат повече от 20 годишен стаж в мамографската диагностика. Тяхната експертност се поддържа постоянно и чрез високия брой жени - над 3500, които преминават на преглед всяка година.

Отделението ни разполага със съвременна високотехнологична апаратура, позволяваща преценка на най-малките детайли от образа на гърдата. Тя отговаря на всички европейски изисквания и е съобразена със съществуващите стандарти за минимално лъчево натоварване и радиологичен риск.

ДАЛИ ИЗСЛЕДВАНЕТО Е БОЛЕЗНЕНО

Съществува погрешнното схващане в обществото, че изследването причинява болка. Повечето жени след прегледа остават изненадани и с насмешка констатират как са могли да повярват на мълвата, че мамографията е "болезнена манипулация". Подобно отношение може само да ви лиши от възможността за профилактика, а това, от своя страна да е с фатални последици - поради късното откриване на заболяването.


ЦЕЛИ НА МАМОГРАФИЯ
ТА

 • Профилактична - мамография през определени интервали при жени без оплаквания, с цел ранно откриване на рак.
 • Диагностична - при възникнало оплакване, опипване на “бучки” и други субективни и обективни промени налагащи уточняване, обикновено след преглед при мамолог (специалист по заболявания на млечните жлези). 

Профилактичните прегледи са изключително важни за ранното откриване на рака на млечната жлеза. Установено е, че ракът на гърдата е по-чест след 50 годишна възраст. Ето защо, профилактиката чрез мамография се препоръчва да започне тогава.

 • Единственият доказал качествата си метод за профилактика с възможност за максимално ранно откриване на рака на гърдата е мамографията.
 • Стриктното спазване на препоръчителните периоди за профилактика (описани по-долу) допринася за ранното откриване и успешно лечение на рака на гърдата.
 • Правилното й изпълнение може да се гарантира само в центрове с лицензирани специалисти и сертифицирана апаратура.

Профилактика при жени със "стандартен" риск, т.е. когато жената е без фамилна обремененост - в семейството й няма кръвни родственици заболели от рак на гърдата, става чрез мамография.  При тези жени рискът е "стандартен" и те трябва да следват стандартните периоди за профилактика, които са: 

 • Първоначален преглед, т.нар. базисна мамография - прави се еднократно във възрастта 35-40г.
  • освен диагностична цел, тази снимка служи за съпоставка с всички останали, които ще се правят по-късно;
 • Мамография във възрастта от 41-51г., - през година
 • От 52-63 г. - всяка година, т.е. на 12 месеца
 • След 63 г. - само по показания
 • При жените над 50 годишна възраст ехографията НЕ Е първи метод на избор за профилактика. 

ВАЖНО: Ехографията при жени над 50 г.в. се използва само след проведеждане на мамография, в случай че на снимката се вижда подозрителна находка и тя би могла допълнително да се характеризира чрез ехография.

Фамилна обремененост (т.е. повишен риск) може да се предполага тогава, когато майката, сестрата или други жени по пряка родствена линия на жената заболяват от рак на млечната жлеза на по-ранна възраст (преди 50г.). Тези жени би трябвало за започнат профилактика чрез мамография на по-млада възраст (т.е. около 30г.). В идеалния случай, жените с фамилна обремененост трябва да се свържат със специалист мамолог (хирург), който те да посещават редовно и който да определи кога да дойдат при нас за мамография. 


ВЕРОЯТНИ РИСКОВЕ

Поради факта, че изследването мамография използва слабо рентгеново лъчение, се отчита минимално лъчево натоварване. Всяка жена е задължена -ако има вероятност да е бременна, да предупреждава персонала за това преди изследването, за да бъдат взети предпазни мерки и изследването да се проведе безопасно за плода или да се търси друга алтернатива. 

Съображенията и рисковете от изследването се обсъждат предварително и пациента подписва формуляр за "информирано съгласие".


КАК ПРОТИЧА ИЗСЛЕДВАНЕТО

 • За провеждането на мамография НЕ се налага предварително записване час. Изследват се всички жени, които дойдат в рамките на работното време от 08-14 часа.
 • Прегледът се провежда без заплащане, ако носите направление от здравна каса "№4" код 10.03 - издавано от личния лекар или друг специалист. 
 • Съществува възможност за мамография срещу заплащане по официалния ценоразпис на болницата.

След пристигане в Отделението, трябва да предадете направлението и да се запишете на нашата "Регистратурата", намираща се на етажа ни в средата на коридора, след което ще ви насочат към кабинет №9 за провеждане на самата снимка от рентгенов лаборант.

В кабинета ще трябва да свалите облеклото си до кръста и накитите. Желателно е в този ден да не използвате дезодорант, пудра и др. козметични продукти под мишниците, тъй като те биха могли да замъглят и затруднят интерпретирането на рентгеновия образ.

В кабинета има специален рентгенов апарат - мамограф, който позволява прецизно позициониране на млечната жлеза чрез лек и дозиран натиск за няколко секунди, с цел получаване по-ясен рентгенов образ при възможно най-ниска доза на рентгеново облъчване. Този натиск би могъл да предизвика единствено краткотраен дискомфорт.

След като се направят първите снимки, лекарят рентгенолог ще ги получи по компютърната мрежа на Отделението в друг кабинет и ще прецени дали при вас се налага допълнителна снимка. Ето защо, трябва да изчакате в Отделението и да имате готовност да ви повикат. Ако такава не е необходимо, лекарят ще ви даде директно медицинското заключение и снимките от изследването.

Допълнителните снимки може да се наложат в случаите, когато жлезистата структура на гърдата е значително изразена и запазена. Тогава гърдата изглежда “бяла” на рентгеновата снимка (мамограмата), а това намалява възможността за детайлна преценка на образа й. Тогава лекарят - рентгенолог може да препоръча да се направи снимка в допълнителна проекция или ехографско (ултразвуково) изследване, а в някои случаи дори МRI (магнитен резонанс).

Ние се стараем всички разчитания да станат готови до час-два, макар това не винаги да е възможно. 

Ако бързате, ви съветваме да дойдете за резултата на следващия ден.


НЕДОСТАТЪЦИ

Като всеки медицински метод за диагностика, мамографията не e със 100% чувствителност и не може да се очаква, че ще открие налично заболяване при абсолютно всички жени. Ето защо е желателно в случаите на съществуващо оплакване и при "негативна" (липса на) находка от мамографията, жената да потърси консултация при специалист мамолог (хирург с насоченост за лечение на заболявания на гърдите), който да прецени индивидуално необходимостта от други допълнителни методи на изследване.

Едно от предимствата в нашата болница е именно наличието и взаимодействието с различни изтъкнати специалисти по заболяванията на млечната жлеза. Препоръчително е жената да се обърне към тях. Информация как да посетите тези специалисти можете да получите от Регистратура - Мамологичен кабинет (№13) след записване на час.

Тук можете да видите презентацията за ефективността на мамографията, предствена от Д-р Йорданов

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top