НАЧАЛНИК ЦЕНТЪР

m jeleva 160

Д-р Мая Желева

 • Физикална медицина и рехабилитация

 • тел. (02) 8076 - 383


 

 КООРДИНАТИ

 • Началник кабинет      (02) 8076 - 383
 • мед. сестра  (02) 8076 - 328
 • За връзка с конкретен специалист вижте в нашия ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Лечебното заведение разполага с Рехабилитационен център, в който се осъществява специализирана комплексна рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания.

Центърът разполага с мултидисциплинарен екип от специалисти.

Дневният рехабилитационен център се намира в двора на болницата (в сградата на ТЕЛК)  - 2-ри етаж.

КАБИНЕТ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Кабинетът е оборудван съвременно, съгласно медицинския  стандарт по специалността и  разполага със:

 • Апарат за компресивна терапия за лечение на лимфедема
 • Апарати  за електролечение и светлолечение
 • Апарат за лазертерапия
 • Извършват се процедури по кинезитерапия
 • Мануален лимфен дренаж
 • рефлексотерапия
 • Механотерапия
 • Суспензитерапия
 • Постизометрична релаксация
 • Периферно нервно мускулно улесняване
 • Периферна имобилизация на стави
 • Специализирана програма при метаболитен синдром
 • Специализирана програма за двигателен режим при различни заболявания.
 • Специализирана програма при остеопороза за профилактика и лечение
 • Специализирана програма при  ХОББ за подобряване на дихателния капацитет
 • Специализирана програма при болка от различни усложнения

След проведен преглед от Специалист по физикална медицина и рехабилитация на пациента се определя индивидуална  програма.

Комплексната онкологична рехабилитация дава възможност за подобряване качеството на живот чрез възстановяване на физическата активност, психическата  стабилност и психо – социалната адаптация. Тя се определя като процес, чрез който личността се възвръща към оптимално физиологично, психологично, социално и професионално състояние.

Всички дейности в Рехабилитационния център се провеждат съобразно индивидуалното състояние на пациента, амбулаторно и в предварително определено време.

      Допълнителна информация

 • Процедурите в Кабинет по физикална медицина и рехабилитация може да ползвате с представено Направление № 3, код 23 от Личния лекар или срещу заплащане по утвърден ценоразпис от Ръководството на лечебното заведение.
 • Психологичната помощ на пациенти, които са на стационарно лечение в СБАЛ по Онкология е  безплатна.
 • Психологичната помощ за всички останали е срещу заплащане по утвърден ценоразпис от Ръководството на лечебното заведение.

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ - прочети още

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top