Печат

 


Със Заповед № РД 17-165 от 06.10.2014 г. на Министъра на здравеопазването СБАЛО-ЕАД има:

Моля посетете страницата "Закони и наредби", където ще се запознаете с Правилника и условията за обучение в СБАЛО-ЕАД.