ТЕМАТИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦИКЛИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „ОБРАЗОВАТЕЛНА АКАДЕМИЯ ПО ОНКОЛОГИЯ” - 2020

 

ИЗВЪНРЕДЕН ТЕМАТИЧЕН КУРС

На тема: „Интензивно лечение при пациенти с остра дихателна недостатъчност. Място на Неинвазивната вентилация.“

Курсът ще се проведе от 28.02 до 01.03.2020 г. в Аулата на УСБАЛ по онкология-ЕАД (втори етаж).

(виж програмата)

 

ЦИКЪЛ I: 17.01.2020г. 

НОВИ ПОДХОДИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ГАСТРОЕНТЕСТИНАЛНИ ТУМОРИ

Виж програмата

ЦИКЪЛ II: 13.03.2020г.

Merkel-Клетъчен карцином. Имуноонкология. BAVENCIO®

 Редки тумори на главата и шията.ERBITUX®  

Виж програмата

 

ТЕМАТИЧНИТЕ КУРСОВЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ВИСШИ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ КАДРИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

 

  А. ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ

1. МУТАГЕНЕН И КАНЦЕРОГЕНЕН РИСК ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА ХИМИЧНИ ФАКТОРИ, ВЪПРОС НА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА

Предназначение и изисквания: за лекари - онколози, биолози, химици и фармацевти

Времетраене:3дни 

Начало: 25.03.2020 год.

Минимален брой курсисти: 5(или индивидуално обучение по предварителна уговорка)

Отговорник: проф. д-р Р. Балански, дмн

Телефон за справки: 02 8076 257

 

2. ИНТРАВЕЗИКАЛНА МЕТАФИЛАКТИКА НА ТУМОРИТЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

Предназначение и изисквания: залекари и медицински физици

Времетраене:5 дни    Начало: 16.03.2020 г.

Минимален брой курсисти  - 5

Отговорник:- д-р В. Табаков

Телефон за справки:02 8076 244

 

3.  МОДУЛИРАНО ПО ИНТЕНЗИТЕТ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Предназначение и изисквания: за радиолози, лъчетерапевти и специализанти

Времетраене: 5 дни  Начало:02.11.2020 г.

Минимален брой курсисти: 5

Ръководител на курса: проф.  д-р И. Михайлова, дм

Телефон за справки: 02 8076 115

 

4.РАЗШИРЯВАНЕ  ОБЕМА НА СВИНКТЕРОСЪХРАНЯВАЩИТЕ ОПЕРАЦИИ

Предназначение и изисквания: за хирурзи

Времетраене: 5 дни  Начало: `06.04.2020 г.

Минимален брой курсисти: 5

Отговорник: проф. д-р П. Куртев, дм

Телефон за справки: 02 8076 227

 

5. ТАЗОВА ХИРУРГИЯ-РАЗШИРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ПРИ ЛОКАЛНО АВАНСИРАЛИ ТУМОРИ В МАЛКИЯ ТАЗ

Предназначение и изисквания: за хирурзи

Времетраене:  5 дни  Начало: 25.05.2020 год.

Минимален брой курсисти: 5

Отговорник: доц. д-р Л. Джонгов, дм

Телефон за справки: 02 8076 106

 

6.  ДИАГНОСТИКА И КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА БЕЛИЯ ДРОБ

Предназначение и изисквания: за гръдни хирурзи, интернисти, лъчетерапевти

Времетраене: 5 дни   Начало: 01.06.2020 год.

Минимален брой курсисти: 5

Отговорник:  проф. д-р Г. Калайджиев, дм

Телефон за справки: 02 8076 276                 

 

7.  ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПРИ  ЗАБОЛЯВАНЕ НА МЛЕЧНИТЕ ЖЛЕЗИ 

Предназначение и изисквания: за рентгенолози, хирурзи, акушер-гинеколози

Времетраене: 10 дни   Начало:09.11.2020год.

Минимален брой курсисти: 5

Отговорник:   д-р Иво Гергов, дм

Телефон за справки: 02 8076 261

 

8. МЕЗОРЕКТАЛНАТА  ЕКСЦИЗИЯ  -  НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИЯТ ЕЛЕМЕНТ ПРИ РЕКТАЛНИЯ КАРЦИНОМ

Предназначение и изисквания: за хирурзи, акушер-гинеколози

Времетраене: 5 дни   Начало: 12.10.2020 год.

Минимален брой курсисти: 5(или индивидуално обучение по предварителна уговорка)

Отговорник:  доц. д-р Л. Джонгов, дм

Телефон за справки: 02 8076 106

 

9. ТРАНСУРЕТРАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ АДЕНОМ НА ПРОСТАТАТА

Предназначение и изисквания: за уролози

Времетраене: 10 дни   Начало: 26.10.2020 г.

Минимален брой курсисти: 5 (или индивидуално обучение по предварителна уговорка)

Отговорник:проф. д-р К. Нейков, дм

Телефон за справки: 02 8076 244

 

10. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ИЗИСКВАНИЯ,

ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Предназначение и изисквания: за статистици, математици, лекари епидемиолози, онколози

Времетраене: 2 дни   Начало:12.11.2020 г.

Минимален брой курсисти: 5

Отговорник:   проф. д-р З. Валерианова, дм

Телефон за справки: 02 8076 335

 

11. ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ В ОНКОХИРУРГИЯТА

Предназначение и изисквания: за хирурзи, акушер-гинеколози

Времетраене: 5 дни 

Начало: 16.11.2020г. (или индивидуално обучение по предварителна уговорка)

Минимален брой курсисти: 5

Отговорник:  доц. д-р Л. Джонгов, дм

Телефон за справки: 02 8076 106

 

12. ОСНОВИ НА ОРГАНИЗИРАНИЯ ПОПУЛАЦИОНЕН СКРИНИНГ ПРИ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Предназначение и изисквания: за всички медицински специалисти

Времетраене:2 дни    Начало:  14.05.2020 г.

Минимален брой курсисти  - 5

Отговорник:доц. д-р П. Костова, дм

Телефон за справки:02 8076 343

 

13. РАДИКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИТЕ  НА УРОГИНЕТАЛНАТА СИСТЕМА

Предназначение и изисквания: за уролози, хирурзи, гинеколози

Времетраене: 5 дни 

Начало: 23.11.2020 г. (или индивидуално обучение по предварителна уговорка)

Минимален брой курсисти: 5

Отговорник: проф. д-р К. Нейков, дм

Телефон за справки:  02 971 44  14

             

14. ПРОБЛЕМЪТ-РАК НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА

Предназначение и изисквания: за ОПЛ

Времетраене:  2 дни  Начало:14.05.2020 г.

Минимален брой курсисти: 5

Отговорник: проф. д-р Г. Чакалова, дм

Телефон за справки:  02 8076 378

 

15. ПРОБЛЕМЪТ-РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Предназначение и изисквания: за хирурзи и акушер-гинеколози, ОПЛ

Времетраене:  2 дни  Начало: 06.04.2020 г.

Минимален брой курсисти: 5

Отговорник:проф. д-р Ив. Гаврилов, дм

Телефон за справки:  02 8076 334

 

16.  ТРАНСРЕКТАЛНА БИОПСИЯ НА ПРОСТАТАТА.  ПОКАЗАНИЯ,  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТЕХНИКИ, ГРЕШКИ И УСЛОЖНЕНИЯ

Предназначение и изисквания: за уролози и лъчетерапевти

Времетраене:5 дни    Начало: 05.10.2020 г.

Минимален брой курсисти  - 5

Отговорник:- д-р В. Табаков

Телефон за справки:02 8076 244

 

 

17. АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПРИ ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ

Предназначение и изисквания:за ОПЛ

Времетраене:  2 дни  Начало 12.11.2020 г.

Минимален брой курсисти: 5

Отговорник:доц. д-р М. Николов, дм

Телефон за справки:  02 8076 250

 

18. ТРАНСУРЕТРАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ ТУМОРИ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

Предназначение и изисквания: за уролози

Времетраене: 5дни   Начало: 001.06.2020 г.

Минимален брой курсисти: 5 (или индивидуално обучение по предварителна уговорка)

Отговорник:проф. д-р К. Нейков, дм

Телефон за справки: 02 8076 244

 

19. ДИАГНОСТИКА И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА НЯКОИ ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ И КОМАРИ ИНФЕКЦИИ

Предназначение и изисквания: залекари и специалисти по здравни грижи

Времетраене:2 дни    Начало: 08.06.2020 год.

Минимален брой курсисти  - 5

Отговорник:- доц. д-р Д. Александрова, дм

Телефон за справки:02 4542 113

 

20. ЕТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНОДЕФИЦИТНИ И ТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ
Предназначение и изисквания: залекари и специалисти по здравни грижи

Времетраене:2 дни    Начало: 12.11.2020 год.

Минимален брой курсисти  - 5

Отговорник:- доц. д-р Д. Александрова, дм

Телефон за справки:02 4542 113

 

25. ТЕМАТИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦИКЛИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ  „ОБРАЗОВАТЕЛНА АКАДЕМИЯ ПО ОНКОЛОГИЯ”

 

ЦИКЪЛ 1:

ГОРЕЩИ ТОЧКИ В ЛЕЧЕНИЕТО И ДИАГНОСТИКАТА НА ОВАРИАЛНИЯ КАРЦИНОМ

Предназначение и изисквания: за гинеколози, хирурзи, химиотерапевти, лъчетерапевти

Времетраене:  1 дни  Начало: 25.01.2019 г.

Минимален брой курсисти: 10

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

 

ЦИКЪЛ 2:  ЗАЕДНО В ЛЕЧЕНИЕТО НА РАКА НА ГЪРДАТА 

Предназначение и изисквания: за хирурзи,  химиотерапевти, лъчетерапевти

Времетраене:  1 дни  Начало: 01.03.2019 г.

Минимален брой курсисти: 10

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

             

ЦИКЪЛ 3: ИМУНОТЕРАПИЯТА-НОВИ ОПЦИИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ И УРОТЕЛЕН КАРЦИНОМ

Предназначение и изисквания: за хирурзи,  уролози, химиотерапевти, лъчетерапевти

Начало: 05.04.2019  .

Минимален брой курсисти: 10

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

 

В. ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

1. ОНКОХИРУРГИЯ

Предназначение и изисквания: за хирурзи

Времетраене: 1 месец  Начало:  по предварителна уговорка

Отговорник: проф. д-р П. Куртев, дм

Телефон за справки: 02 8076 237

 

2. ОПЕРАТИВНА ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Предназначение и изисквания: за гинеколози със специалност Онкология

Времетраене: 1 месец  Начало: по предварителна уговорка (м. март и м. ноември)

Отговорник: проф. д-р Г. Чакалова, дм

Телефон за справки: 02 8076 378

 

3. КОЛПОСКОПИЯ, ПРИЦЕЛНА БИОПСИЯ И ТЪКАННО ДЕСТРУКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Предназначение и изисквания: за гинеколози с  призната основна специалност

Времетраене: 10 дни  Нначало: по предварителна уговорка  (м. февруари и м. октомври)

Отговорник: доц. д-р П. Костова, дм

Телефон за справки: 02 8076 343

 

4. ХИРУРГИЯ НА ГЪРДА

Предназначение и изисквания: за хирурзи с  призната основна специалност

Времетраене: 1 месец  Начало:  по предварителна уговорка

Отговорник: проф. д-р И. Гаврилов, дм , проф. д-р Е. Александрова, дмн

Телефон за справки: 02 8076 218

 

5. УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА В ОНКОЛОГИЯТА

Предназначение и изисквания: за рентгенолози, гинеколози, хирурзи

Времетраене: 10 дни ,Начало: по предварителна уговорка

Отговорникд-р Иво Гергов, дм

Телефон за справки: 02 8076 261

 

6. МАМОГРАФСКА  ДИАГНОСТИКА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Предназначение и изисквания: за специалисти по образна диагностика

Времетраене:10 дни,  Начало: по предварителна уговорка

Отговорник: д-р Иво Гергов, дм

Телефон за справки: 02 8076 261

 

7. ХИБРИДНА SPECT/СТ ЗА ТУМОРНО ИЗОБРАЗЯВАНЕ ПРИ ДИАГНОСТИКА, СТАДИРАНЕ, РЕСТАДИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ И ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО  ПРИ БОЛНИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Предназначение и изисквания: за специалисти по нукларна медицина

Времетраене: 10 дни  Начало: по предварителна уговорка

Отговорник: проф. д-р Е. Пиперкова, дмн 

Телефон за справки: 028076311

 

 

8.  ТРАНСУРЕТРАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ ТУМОРИ  НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

Предназначение и изисквания: за уролози

Времетраене: 10 дни Начало: по предварителна уговорка

Отговорник:проф. д-р К. Нейков, дм

Телефон за справки: 02 971 44 14

 

 

9. ТРАНСУРЕТРАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ АДЕНОМ НА ПРОСТАТАТА

Предназначение и изисквания: за уролози

Времетраене: 10 дни Начало: по предварителна уговорка

Отговорник:проф. д-р К. Нейков, дм  Телефон за справки: 02 971 44 14

 

 

10. ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА ПРИ КАРЦИНОМ НА БЕЛИЯ ДРОБ

Предназначение и изисквания: за пулмолози

Времетраене: 10 дни  Време на провеждане: по предварителна уговорка

Отговорник:д-р М. Шиндов  

Телефон за справки: 02 8076 229

             

11. ИНВАЗИВНИ ЕНДОСКОПСКИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТУМОРИ

Предназначение и изисквания: за пулмолози

Времетраене: 10 дни

Време на провеждане:по предварителна уговорка

Отговорник:д-р М. Шиндов 

Телефон за справки: 02 8076 229

 

12. МЕТОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ ОТ РАКОВИЯ РЕГИСТЪР

Предназначение и изисквания: за лекари, други медицински и немедицински дпециалисти

Времетраене: 5 дни  

Начало: по предварителна уговорка

Отговорник: проф. д-р Здр. Валерианова, дм

Телефон за справки: 02 8076 335

 

13. СЕНТИНЕЛНА ЛИМФОСЦИНТИГРАФИЯ И ДЕТЕКЦИЯ НА СЛВ С ИНТРАОПЕРАТИВНА ГАМА-СОНДА ЗА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА РАНЕН РАК НА  МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА И СЛЕДОПЕРАТИВНО РЕСТАДИРАНЕ ПРИ МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ

Предназначение и изисквания: за специалисти по нукларна медицина

Времетраене: 10 дни Начало: по предварителна уговорка

Отговорник: проф. д-р Е. Пиперкова, дмн

Телефон за справки: 02 8076311

 

14. КОМПЮТЪР ТОМОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА И СТАДИРАНЕ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Предназначение и изисквания: за рентгенолози, уролози, хирурзи, акушер-гинеколози

Времетраене: 15 дни   Начало: по предварителна уговорка

Отговорник:   д-р Иво Гергов, дм 

Телефон за справки: 02 8076 261

 

Г. ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА  СПЕЦИАЛИСТИ  ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

 

  1. СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ

(основен курс за специализанти).

Предназначение и изисквания: за мед. сестри, зачислени за специалност

Времетраене: 10 дни   Начало: 12.10.2020 г.

Минимален брой курсисти: 5

Отговорник: доц. д-р Л. Джонгов, дм,  Организатор: Е. Христова

Телефон за справки: 02 8076 222

 

         2. ДИАГНОСТИКА И КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ В ОНКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА

Предназначение и изисквания: за специалисти по здравни грижи

Времетраене: 3 дни   Начало: 07.10.2020г.

Минимален брой курсисти: 10

Отговорник: Б. Огнянова

Телефон за справки: 02 8076 221

 

  1.   ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА В ОНКОЛОГИЯТА

Предназначение и изисквания: за операционни сестри

Времетраене: 10 дни   Начало: индивидуално обучение по предварителна уговорка

Отговорник: ст.м.с. Кр. Крумова 

Телефон за справки: 02 8076 305

 

  1. ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ПРИ ИНВАЗИВНА ЕНДОСКОПИЯ.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ХИМИЧЕСКА СТЕРИЛИЗАЦИЯ – (индивидуално обучение по предварителнауговорка)

Предназначение и изисквания: за специалисти по здравни грижи

Времетраене: 5 дни   Начало: по предварителна уговорка.

Отговорник: .д-р М. Шиндов

Телефон за справки: 02 8076 229

 

  1. УРОЛОГИЧЕН ЕНДОСКОПСКИ КУРС ЗА ОПЕРАЦИОННИ СЕСТРИ

Предназначение и изисквания: за специалисти по здравни грижи

Времетраене:10 дни Начало: (индивидуално обучение по предварителна уговорка)

Отговорник:проф. д-р К. Нейков, дм 

Телефон за справки: 02 8076 244

 

              6. ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА  ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА

МАТОЧНАТА ШИЙКА

Предназначение и изисквания: за специалисти по здравни грижи

Минимален брой курсисти: 5

Времетраене: 2 дни   Начало: 02.04.2020 г.

Отговорник: доц. д-р П. Костова, дм

Телефон за справки: 02 8076 222

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Във всички клинични звена на УСБАЛ по онкология-ЕАД може да се провежда индивидуално обучение след предварителна уговорка между  специализанта и ръководителя на съответното клинично звено.

УСБАЛО-ЕАД  не се ангажира с командировъчните разноски на участниците.

За справки, относно провеждането на курсовете: тел. 02 8076/222

Експерт НИУД - Елена Христова

 

Срок за подаване на заявки по образец  /Приложение 1/ до 15.03.2020 г.

Адрес:София 1797, ул. Пловдивско поле” №6,

УСБАЛ по онкология-ЕАД

Експерт НИУД - Елена Христова 

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА:

Информация относно "ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ" към Медицински университет - София можете да видите тук.

Вижте архив на квалификационни курсове за 2019 година тук

Вижте архив на квалификационни курсове за 2018 година тук

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top