ТЕМАТИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦИКЛИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „ОБРАЗОВАТЕЛНА АКАДЕМИЯ ПО ОНКОЛОГИЯ”

ЦИКЪЛ 1: ГОРЕЩИ ТОЧКИ В ЛЕЧЕНИЕТО И ДИАГНОСТИКАТА НА ОВАРИАЛНИЯ КАРЦИНОМ

Предназначение и изисквания: за гинеколози, химиотерапевти, лъчетерапевти

Времетраене: 1дни  Начало: 25.01.2019 г.

Минимален брой курсисти: 10

Отговорник: проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

Виж програмата

 

ЦИКЪЛ 2: ЗАЕДНО В ЛЕЧЕНИЕТО НА РАКА НА ГЪРДАТА 

Предназначение и изисквания: за хирурзи,  химиотерапевти, лъчетерапевти

Времетраене: 1дни  Начало: 01.03.2019 г.

Минимален брой курсисти: 10

Отговорник: проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

Виж програмата

 

ЦИКЪЛ 3: ИМУНОТЕРАПИЯТА-НОВИ ОПЦИИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ И УРОТЕЛЕН КАРЦИНОМ

Предназначение и изисквания: за хирурзи,  уролози, химиотерапевти, лъчетерапевти

Начало: 05.04.2019 г.

Минимален брой курсисти: 10

Отговорник: проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

Виж програмата

ЦИКЪЛ 4: ПЛОСКОКЛЕТЪЧНИ КАРЦИНОМИ НА ГЛАВАТА И ШИЯТА

Предназначение и изисквания: за УНГ-специалисти, химиотерапевти, лъчетерапевти

Времетраене: 12.04.2019 г.

Отговорник: проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

Виж програмата

 

Програма по СДО за 2019

Курс предназначен за:

Категория на курса:

Специалисти от различни направления

Тематични курсове


Индивидуалнo обучение

Специалисти по здравни грижи

 

Тематични курсове

 

Във всички клинични звена на УСБАЛ по Онкология-ЕАД може да се провежда индивидуално обучение след предварителна уговорка между  специализанта и ръководителя на съответното клинично звено.

Всички курсове - основни и тематични през 2019 година ще са   с парична такса за правоучастие в размер на 20 лв.

УСБАЛО-ЕАД  не се ангажира с командировъчните разноски на участниците.

За справки, относно провеждането на курсовете: тел. 02 8076/222

Експерт СДО - Елена Христова

Срок за подаване на заявки по образец  /Приложение 1/ до 15.03.2019 г.

Адрес: София 1797, ул. Пловдивско поле” №6,

УСБАЛ по Онкология-ЕАД

Експерт СДО - Елена Христова

Курсовете ще се удостоверяват и с документ по Единна кредитна система.

Информацията  можете да намерите на електронната  страница на  

УСБАЛ по Онкология-ЕАД:  http//www.sbaloncology.bg 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top