dotz valerianova 235ПРИДОБИТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ И ДИПЛОМИ

 • 2013г., Научен съвет към „ СБАЛ по Онкология ” ЕАД, гр. София, „ Професор” по научна специалност 03.01.46 „Онкология”
 • 2010-2012 г., УНСС-София - Магистратура по "Здравен мениджмънт"
 • 2001 г., МС - ВАК: Ст.н.с. ІІ ст. по научна специалност 03.01.46 “Онкология”
 • 2001 г., МУ-София, призната специалност по “Онкология”
 • 1998 г. МС - ВАК, Образователна и научна степен “Доктор”
 • 1989 г. МНЗ - МА, призната специалност “Социална хигиена и организация на здравеопазването”
 • 1975 - 1982 г. МА – ВМИ, София, Висше медицинско образование

ТРУДОВ СТАЖ

 • 09.10.2013 г. – понастоящем – Ръководител на Национален раков регистър в „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, София
 • 25.01.2010 г. – 08.10. 2013 г. Изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, София
 • 11.01.2007 г. – 24.01.2010 г. – Ръководител на Национален раков регистър в „Специализирана болница за активно лечение по нкология” ЕАД, София
 • НОМЦ-ЕООД 11.09.2006 г. - 02.02.2009 г. – Зам.управител на „Национален онкологичен медицински център- ЕООД”, София – втори трудов договор
 • 28.05.2001 г. - 10.01.2007 г. - Началник отдел „Организация и контрол на онкологичната помощ” към Национален раков регистър в „Специализирана болница за активно лечение по онкология – ЕАД”, София
 • 01.01.2001 г. - 27.05.2001 г. – Ст.н.с.ІІ ст. в секция „Организация и контрол на онкологичната помощ” към Национален раков регистър в „Специализирана болница за активно лечение по онкология – ЕАД”, София
 • 11.06.1996 г. - 31.12.2000 г. – Н.с.І ст. в „Научна организационно-методична секция” към Национален онкологичен център, София
 • 01.07.1994 г. - 10.06.1996 г. – Н.с.ІІ ст. в „Научна организационно-методична секция” към Национален онкологичен център, София
 • 18.10.1983 г. - 30.06.1994 г. - Н.с.ІІІ ст. в „Научна организационно-методична секция” към Национален институт по онкология, Медицинска академия
 • 15.09.1982 г. - 17.10.1983 г. – Завеждащ „Селски здравен участък” в с. Долно Паничерево, окръг Стара Загора

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 1. 1. 5-th WHO - UIMSP International Seminar on the Public Health Aspects of Noncomunicable Diseases; Hotel Aulac, Lausanne, Switzerland, 5-10 Sept 2011
 2. 2. Втори семинар на Балканското училище по онкология на тема: „Molecular Knowledge In Caner Goes To Patient’s Bed”. Volos, Greece, 6-8 September 2007.
 3. 3. Kурс “Task Force on Cervical Cancer Screening in Eastern Europe”, организиран от Unit of Descriptive Epidemiology and Health Planning, Istituto Nazionale dei Tumori, Tallinn, Estonia, 2-3 April 2007.
 4. 4. Първи образователен курс на Балканското училище по онкология на тема: „Lung cancer: Current Status and Perspectives”. Volos, Greece, 16-17 September 2005.
 5. 5. Международна конференция на тема ”Modern Trends in Oncology”, организиран от Romanian Society of Oncology, The University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romanian Society of Medical Oncology and Romanian Society of Surgery and Oncological Gynaecology, Крайов, Румъния, 07-10.11.2002.
 6. 7. Семинар по oнкология, организиран от “Albert Schweitzer Institute for the Humanities” in collaboration with the “Open Society Institute”, София, 14-16 ноември, 1997.
 7. 8. European Network of Cancer Registries Fellowship. Institute of Cancer Epidemiology, Danish Cancer Registry, Copenhagen, Denmark, 2-11 September, 1996.
 8. 9. University of Cambridge, Institute of Public Health. Tempus Mobility Grant. Contract No: M JEP-03604-94, Cambridge, UK, 01.02.1995 – 24.04.1995.
 9. 10. University of Cambridge, Institute of Public Health. Tempus Mobility Grant. Contract No: JEP-3604. Cambridge, UK, 20.01.1993 – 31.08.1993.
 10. 11. International Course on “Epidemiology and Information Systems”. World Health Organization, Regional Office for Europe. Dobogokö, Hungary, 15-26 June 1992.
 11. 12. Mеждународен курс на СЗО по “Care programme in cancer”, проведен в Balatonöszöd, Унгария, 21-25 октомври, 1991 .
 12. 13. Индивидуална специализация по „Епидемиология на злокачествените тумори” в Института по канцерогенеза, ВОНЦ, Москва, СССР, 10-17 ноември 1991 г.
 13. 14. Курс за „Принципи на планиране на профилактиката и контрола на злокачествените новообразувания”. Москва, СССР, 05.09.- 23.09.1988 г.

СЕРТИФИКАТИ

 1. Сертификат по Мениджмънт чрез коучинг - мастър клас на Деян Бренън - коуч в NASA, София октомври 2012г.
 2. Сертификат от Муди Интернешънъл ООД за вътрешен одитор на Системи за управление на качеството спрямо изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002 - 2009 г.
 3. Сертификат за преквалификация на експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения по Наредба №13/ 30.07.2003 г. на МЗ – НЦОЗ, 2004 г.
 4. Сертификат за независим експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове – НЦОЗ, 2000 г.
 5. Сертификат за специалист по регистрация на рака, издаден от Europen Network of Cancer Registries, International Agency for Research on Cancer, Lyon, France, 2000.
 6. Сертификат за 132 кредитни академични часа по „Cancer Prevention and Control”, издаден от National Institutes of Health, National Cancer Institute, Bethesda, USA, 1998.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 1. 1. Член на БЛС – УИН № 2300003908.
  2. Член на Българската националналта асоциация по онкология – секретар на БНАО.
  3. Член на Научно дружество по онкология.
  4. Член на Balkan Union of Oncology – национален представител за България.
 • Гост-лектор на национални и международни научни форуми в Гърция, Турция, Сърбия и Италия.
 • Член на Редакционната колегия на Journal of BUON.

Член на Международните организационни комитети: 1. 3rd International Cancer Control Congress, 8-11 November 2009, Cernobbio, Italy. email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; 2. 7ми конгрес на BUON в Турция; 6ти

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top