Проф. д-р Галина Чакалова завършва медицина през 1984 г., след което през 1986  г. придобива специалност по „Акушерство и гинекология“. В клиниката по гинекология на УСБАЛО работи от 1987 г., когато след конкурс е назначена за научен сътрудник. През 1993 г. успешно защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „кандидат на медицинските науки” на тема „Предклиничен рак на маточната шийка”. През 1994 г. придобива специалност по „Онкология“. През 2002 г. е назначена за началник  отделение в клиниката по гинекология. През 2007 г. е избрана за ст.н.с. ІІ ст., („ Доцент” с влизането в сила на новия ЗРАСРБ).  През 2007 г. след конкурс заема длъжността началник клиника по гинекология. През 2007-2008 г. е изпълнявала длъжността началник стационарен блок. През 2013 г. е избрана за професор по онкология. Същевременно от 2004 г. е експерт по оценка и акредитация на лечебните заведения, през 2010 г.  придобива магистърска степен в УНСС по бизнес администрация със специалност „здравен мениджмънт”, а през 2013 г. придобива и  магистърска степен в МУ по „обществено здраве и здравен мениджмънт“.  

 Проф. Чакалова е заместник председател на управителния съвет на асоциацията по онкогинекология, член на управителния съвет на асоциацията по онкология, член на дружеството по акушерство и гинекология, както и на  ESGO и BUON. Член на Научния съвет по Онкология. Член на изпитната комисия за държавен изпит по Акушерство и гинекология. Член на Editorial Board  на International Journal of Gynecology & Clinical Practices и е секретар на списание Онкология.

Автор е на монографията „ Онкогинекология”,  единственото ръководство за епидемиология, диагностика и комплексно лечение на злокачествените тумори на женските полови органи. Тя е автор на 35 глави в книги, учебници и ръководства, и над 350 научни публикации и доклади в чужбина и у нас, свързани с гинекологията и онкогинекологията. Има над 100 цитирания в чужбина. Проф. Чакалова въвежда в България  (1993 г.) органосъхраняващите операции при рак на маточната шийка и локалната имунотерапия при HPV и предраковите изменения  на маточната шийка.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Main menu en-GB

Scroll to top