Клиниката по гинекология на УСБАЛО е водещата клиника по онкогинекология в България с над 60 годишна традиция, и е от трето - най-високо, ниво на компетентност. Годишно в клиниката преминават над 1200 болни, от които 500 със злокачествени тумори на женските полови органи, от тях с рак на маточната шийка – 150 пациентки, рак на ендометриума – 150, рак на яйчника – 100,  рак на вулвата – 50,   50 с карцином ин ситу на гениталиитеу и 600 с доброкачествени тумори: кисти на яйчника, миома на матката и преканцерози на маточната шийка –, както и болни за провеждане на консервативно лечение и диагностично уточняване. Клиниката е оборудвана с необходимата апаратура, даваща възможност за осъществяване на най-съвременната  диагностично-лечебна и оперативна дейност, в това число с ехограф, лапароскоп и хистероскоп.

ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

 • диагностични пробни абразии
 • колпоскопии с биопсии
 • хистероскопии
 • цитологично и хистологично уточняване
 • изследване на туморни маркери
 • ултразвукова диагностика -ехографии
 • компютърна томография и ядреномагнитен резонанс
 • цистоскопии, ректоскопии, иригографии, фиброколоноскопии и др. уточняващи и стадиращи процедури

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 • Манипулации и гинекологични операции:
 • Радикална хистеректомия с тазова и парааортална лимфна дисекция
 • Тотална хистеректомия с аднексите
 • Екзентерации
 • Лапароскопско органосъхраняващи операции на женските гениталии
 • Оргаонсъхраняващи операции при рак на маточната шийка и рак на яйчника
 • Радикална вулвектомия с ингвинофемурална лимфна дисекция
 • Семпла вулвектомия и хемивулвектомия
 • Конизация на маточната шийка
 • Сепарирано пробно абразио
 • Хистероскопия
 • Възстановяване проходимостта на женските полови орани, лечение на фистули, ексцизии и др.
 • Консервативно лечение на възпалителните заболявания на женските полови органи.
 • КП, по които работи Клиниката по гинекология

160

Нерадикално отстраняване на матката

161

Радикално отстраняване на матката

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

165

Диагностични процедури и консервативно лечение

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

167

Системна радикална ексцизия на лимфни възли

В случаите, когато пациентката е здравноосигурена, лечението й се заплаша от НЗОК. Когато това изискване не е спазено, пациентката следва да заплати таксите за медицинските услуги и оперативно лечение, определени с Наредба № 22.
Клиниката предлага “избор на екип” и “избор на лекар” по желание на пациентката.
След изписването на пациентката се предоставя медицински документ (епикриза, с пълно описание на диагностичните процедури и изследвания, проведеното лечение, както и решение на онкологичен комитет и препоръки за последващо поведение).

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

Лекарите от клиниката по гинекология извършват консултативна дейност и прегледи по график в двата поликлинични гинекологични кабинети на болницата (I-ви гинекологичен кабинет  № 131-  и II-ри гинекологичен кабинет № 141). Консултации при проф. Г. Чакалова се извършват всеки вторник и четвъртък 09. 00 - 13. 00 ч. в 131 кабинет, партера.

ОНКОКОМИТЕТ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ

Всеки четвъртък в каб. № 131 се провежда долечебен онкологичен комитет по гинекология, който обслужва болни от цялата страна.

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

 • Издадена е монографията „ Онкогинекология”  на Проф. Г. Чакалова. За сега у нас тази книга е единственото ръководство за диагностика и комплексно лечение на злокачествените тумори на женските полови органи.
 • Екипът на клиниката участва в издаването на редица монографии и ръководства за   „ Диагностика, лечение и проследяване  на болните със злокачествени новообразувания”.
 • Екипът на клиниката има над 1000 публикации в чужди и наши научни списания е има над 1500 участия в научни форуми у нас и в чужбина, с огромен брой цитирания и висок импакт фактор.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Клиниката по гинекология е определена за база за следдипломна квалификация по специалност "Акушерство и гинекология".
В клиниката се провежда следдипломно обучение по оперативна гинекология,  по онкогинекология, по колпоскопия и др.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Main menu en-GB

Scroll to top