• Клиниката по Урология е от трето - най-високо, ниво на компетентност.
 • Годишно в клиниката преминават над 800 болни, като най-големия процент от тях са със злокачествени заболявания на пикочо-половата система.
 • Клиниката е оборудвана с необходимата апаратура, даваща възможност за осъществяване на съвременна диагностично-лечебна и оперативна дейност.

Основната дейност на клиниката е свързана с:

 • оперативни интервенции чрез коремен достъп при злокачествени заболявания на бъбрек, уретер, пикочен мехур, простата 
 • оперативни интервенции чрез коремен достъп при метастазиране в лимфните възли при тумори на тестиса
 • оперативни интервенции при задръжка на урина в горните и долни пикочни пътища
 • ендоскопско лечение на всички видове обструкции на долните пикочни пътища

Диагностична дейност

Обемът на диагностичната дейност включва:

 • уринен тест Select MDx за диагностика на рака на простатната жлеза
 • цитологично и хистологично уточняване при карциноми на долните и горни пикочни пътища
 • изследване на туморни маркери /ПСА/ при съмнение за рак на простатата
 • трансректална пункционна биопсия на простатата под ултразвуков контрол
 • цистоскопии с биопсии
 • урофлоуметрия при болни с обструкции на долните пикочни пътища /мъже и жени/
  Клиниката разполага с апарат за ултразвукова диагностика, компютърна томография и ядреномагнитен резонанс.
  За доуточняване и стадиране се провеждат ректоскопии,фиброколоноскопия, фибробронхоскопии, флексибилна уретерореноскопия.
   В услуга на пациентите са и високо-технологични системи тип "THUNDERBEAT", "LIGASHURE" и "FORCETRIAD" за коагулиране и безкръвно рязане на тъканите при отворени оперативни интервенции в таза, при онкологични заболявания на простата и пикочен мехур, апаратура за биполярна трансуретрална резекция при тумори на пикочния мехур и при доброкачествена простатна хиперплазия, ново поколение ултразвукова апаратура за пункционни биопсии на простата и перкутанни нефростомии.
Клиниката разполага и с C-рамо за извършване на рентгенова диагностика на пикочно-отделителната система.
 

Оперативна дейност

 • Радикална цистектомия с и без ортотопичен пикочен мехур
 • Радикална простатектомия
 • Тазови екзентерации
 • Органосъхраняващи операции на пикочо-половата система
 • Ампутация на пенис с ингвинална и тазова лимфна дисекция
 • Пластични урологични операции
 • Операции п при вродени малформации на пикочо-половата система
 • Трансуретрална резекция при тумори на пикочния мехур
 • Трансуретрална резекция при обструкции на мехурната шийка
 • Операции за въстановяване проходимостта на пикочните пътища
 • Лазерна енуклеация на простата с използване на лазер MEGA PLUS 70+
 • Лазерно отстраняване на големи туморни формации на пикочният мехур на краче
 • Лазерна литотрипсия на големи конкременти в пикочният мехур
 

Консултативна дейност

Лекарите от клиниката по Урология извършват консултативна дейност и прегледи по график всеки ден в 107-mи урологичен кабинет (на партера), както и консултират ежедневно пациенти, приети на лечение в болницата.

 

Онкокомитет по урология

Онкологичният комитет по урология функционира всеки понеделник от 12:30 часа в кабинет № 107 на поликлиниката, като се обсъжда диагнозата и лечението при болни от цялата страна и чужбина.

Ред за постъпване за лечение в Клиниката по Урология

В Урологична клиника се приемат за лечение пациенти от цялата страна и чужбина.

Като част от СБАЛО-ЕАД, Клиниката по Урология приема за лечение и осигурени пациенти по клинични пътеки на НЗОК - общо 16 на брой - виж пълния им списък.

 Когато пациентът не е здравно осигурен се приема, че постъпва за лечение „по избор” и трябва да заплати на касата на болницата таксите за медицинските услуги, определени с Наредба № 22.

Урологична клиника предлага и “избор на екип” и “избор на лекар” по желание. Всички такси при това условие се заплащат на касата на болницата.

След изписването на болния от клиниката се предоставя медицински документ (епикриза, с пълно описание на диагностичните процедури и изследвания, проведеното лечение, както и решение на онкокомитет и препоръки за последващо поведение). 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top