Проф. д-р П. Куртев завършва медицина през 1980 г., след което постъпва като хирург в Онкодиспансер – Враца. През 1982 г. става научен сътрудник в Националния онкологичен център. През 1990 г. получава специалност по хирургия, а през 1994 г. – по онкология. През 2004 г. успешно защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на тема „Подобряване на функционалните резултати при болни, оперирани за карцином на ректума”. През 2007 г. е избран за ст.н.с. ІІ ст., преименуван в „доцент” с влизането в сила на новия ЗРАСРБ. 2013 г. е избран за професор по онкология. Същевременно придобива и магистърска степен по публична администрация със специалност „здравен мениджмънт”. Член е на дружеството по онкология, БХД, BUON и националното дружество за стомирани болни.

Съавтор е на 14 научни книги и учебни ръководства и 145 научни публикации и доклади. Авторски свидетелства за 1 полезен продукт и две рационализации

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top