• Хирургично лечение на туморите на щитовидната жлеза.
 • Хирургично лечение на туморите на бъбреците и надбъбречните жлези.
 • Хирургично лечение на тестикуларни тумори. Клиниката има най-голям опит в страната при хирургичното лечение на ретроперитонеалните лимфогенни метастази от тестикуларните тумори. Под редакцията на проф. д-р В. Димитров  и в съавторство на доц. Л. Джонгов е написана монографията”Тестикуларни тумори – морфология, диагностика и комплексно лечение”.
 • Хирургично лечение на туморите на млечната жлеза.
 • Хирургично лечение на кожните тумори (карциноми и меланоми).
 • Осъществяване на всички видове лимфни дисекции – шийни, аксиларни, ингвинални, тазови, парааортални и медиастинални. Под общата редакция на д-р Т. Делийски (ВМИ-Плевен) и проф. д-р В. Димитров  с участието на  доц. Л.Джонгов е написана монографията “Лимфни дисекции при тумори на млечната жлеза, кожни тумори, тумори на гастроинтестиналния и урогениталния тракт”.
 • Хирургично лечение на туморите на  меките тъкани .
 • Оперативно лечение на мезенхимални ретроперитонеални тумори. Ръководство за диагностика и лечение  на ретроперитонеални тумори .  Проф. П. Куртев и доц. Л. Джонгов
 • Оперативно лечение на туморите на хранопровод, стомах, панкреас, черен дроб.
 • Оперативно лечение на туморите на тънките и дебели черва, апендикс, ректум, анален канал и сакрококцигиална област. Клиниката има най-голям опит в лечението на ано-ректалните и чревни тумори. Процентът на сфинктеро-съхраняващите операции при лечение на ано-ректалните тумори е най-голям за страната. Под редакцията на проф. д-р В. Димитров е написана монографията “Ано-ректални и чревни тумори, диагностика и лечение”. За сега у нас тази книга е най-изчерпателното ръководство за диагностика и комплексно лечение на ано-ректалните и чревни тумори. В тази насока темата е актуализирана с монографията на проф. П. Куртев „ Рак на дебелото черво и ректума- проблеми и предизвикателства”
 • Клиниката има голям опит при лечение на фамилната генерализирана полипоза на колона и ректума. Прави се тотална проктоколектомия с илео-анална анастомоза, като пред нея се осъществява илеален “J” pouch ( резервоар ) с много добра анална континенция.
 • Клиниката има голям опит при лечение на локално авансирали тумори на яйчници, ендометриум, шийка на матката и влагалище, когато се изисква комбинирани резекции и разширени лимфни дисекции.
 • Издадени са монографиите „ Неотложни състояния в Онкологията” Проф. П. Куртев, Проф. Г. Куртева, д-р Е. Райчева, „ Редки тумори „ Проф. П. Куртев, Проф. Г. Куртева , както и „ Организиран популационен скрининг за рак на дебелото черво и ректума „ Проф. П. Куртев, д-р Е. Костадинов.
 • Екипът на клиниката участва в издаването на редица ръководства за „ Диагностика , лечение и проследяване  на болните със злокачествени новообразувания” .
 • В Клиниката се въведоха лапароскопските оперативни методите за лечение на рак на дебелото черво и ректума, слезката, жлъчния мехур , хернии и др., като водещи в тази насока са д-р Вл. Янков е д-р Л. Вартанянов.
 • Въведе се като метод и се прилага успешно интраопеиративната сцинтиграфия за локализация на лимфни възли в даден туморен регион.
 • В клиниката се предлага като медицинска услуга, поставянето на траен венозен катетър за системна химиотерапия
 • Единствено в хирургична клиника съвместно с клиниката по химиотерапия се извършва процедура за лечение на чернодробни метастази включваща оперативно лечение , аблация и интраартериална локорегионална химиотерапия.

Ежегодно се оперират успешно по 50-60 болни, който в други болници са обявени за неоперабилни (основно това са болни с колоректален или овариален карционом)

 

Консултативна дейност

Лекарите от клиниката извършват консултативна дейност в поликлиничния кабинет № 5 (тел.8076339), в клиниките към  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, в клиниката на Института по хематология, областните онкологични диспансери и в хирургичните отделения и клиники на страната.

Интервюта на проф. Куртев в медиите

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top