Клиниката  е профилирано да оказва високо специализирана диагностична и терапевтична дейност на пациенти с туморни, възпалителни, алергични, автоимунни и хемотологични  заболявания в областта на ушите, носа и гърлото, включително и на големите и малките  слюнчени жлези.

Клиниката е водеща в страната по отношение на:

а) диагностика и лечението на ларингеалния и хипофарингеалния карцином и техните метастази на шията

б) диагностика и лечението на големите и малаките слюнчени жлези

в) диагностика и лечение на карцином на езика и небните тонзили

г) диагностика и лечение на туморите на носа и околоносните кухини

д) диагностика, лечение и пластика на кожните тумори  в областта на главата и шията

е) диагностика и лечение на назофарингеалния карцином

ж) диагностика и вродени заболявания и тумори на шията.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top