• Апарат BACTEC 9050 за диагностика на хемокултури
 • Автоматизирана система VITEK-2 за идентификация и определяне на чувствителност към антимикробни препарати
 • Микроскопи
 • Лабораторни центрофуги
 • Термостати
 • Техническа везна
 • Аналитична електронна везна
 • Автоклав
 • Сух стерилизатор
 • Стерилизатор на Кох
 • Дестилатор
 • Лабораторни фризери CL-6F2AC -80°С и -20ºC
 • Шейкър
 • Джар за култивиране на анаероби и микроаерофили

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top