• Диагностична дейност и контрол на метаболитната терапия;
  • Консултативна високо-специализирана експертна дейност;
  • Организационно методическа, рецензентна;
  • Национално и международно-Експертна;
  • Научно-изследователска и внедрителска;
  • Учебно-преподавателска:

Студенти от МФ на СУ „Св.Климент Охридски”

Специализанти по медицинската специалност „Нуклеарна медицина”

Докторанти по научната специалност „онкология” със шифър 03.01.46

Докторанти по научната специалност „нуклеарна медицина” 03.01.28

Следдипломна квалификация на лекари, инженери, медицински физици и радиохимици, специалисти по здравни грижи

Видове високо специализирани метаболитни образни изследвания – целотелесно-сцинтиграфски, динамично-функционални и хибридни на SPECT/CT:

 

03.4.01

Целотелесна костна сцинтиграфия

03.4.02

Трифазна костна сцинтиграфия

03.4.03

Целотелесна костна сцинтиграфия, разширена със SРЕСТ/СТ на избрана зона

03.4.04

Сцинтиграфско изследване на щитовидната жлеза с 99м-Тс-пертехнетат

03.4.05

Целотелесно сканиране със 131-Йод и SРЕСТ/СТ

03.4.06

Сцинтиграфия - на слюнчени и паращитовидни жлези  SРЕСТ/СТ

03.4.07

Сцинтиграфия с туморотропен радиофармацевтик и SРЕСТ/СТцяло тяло или таргет

03.4.08

Сцинтимамография SMG - SРЕСТ/СТ

03.4.09

Целотелесна сцинтиграфия с 131-I-МIBG  SРЕСТ/СТ за диагностика на невро-ендокринни тумори.   

03.4.10

Целотелесна сцинтиграфия рецепторна сцинтиграфия SРЕСТ/СТ за диагностика на невро-ендокринни тумори.   

03.4.11

Лимфосцинтиграфия, включително сентинелни лимфни възли

03.4.12

Перфузионна сцинтиграфия на миокарда в покой за контрол на кардиотоксичност като страничен ефект на  противотуморната терапия.

03.4.13

Миокардна стрес сцинтиграфия G-SРЕСТ/СТ + Ca score

03.4.14

Сцинтиграфия на бъбреци

03.4.15

Белодробна перфузионна сцинтиграфия SРЕСТ/СТ

03.4.16

Сцинтиграфия на черен дроб и жлъчни пътища SРЕСТ/СТ

03.4.17

Радионуклидно функционално изследване на хранопровод и стомах

03.4.18

Радионуклидно изследване на мъжка полова система SРЕСТ/СТ

03.4.19

Сцинтиграфия на мозъчна перфузия SРЕСТ/СТ

03.4.20

123-I- Ioflupane DatScan SРЕСТ/СТ в ДД на Ту от Паркинсонова болест

03.4.21

Сцинтиграфия на костен мозък – целотелестна

03.4.23

Консултация на сцинтиграфски изследвания в деня на изследването

 

Пациентите се приемат за изследване след предварително записване на регистратурата на Клиниката -телефон: 02/80 76 300 от страната и +359 2 80 76 300 от чужбина. Здравноосигурените лица ползват процедури по НЗОК №35 и №37, нездравно осигурените и по желание със заплащане по ценоразписа на УСБАЛО. Всеки пациент предоставя и цялата индивидуална медицинска документация с предходни образни и нуклеарно-медицински изследвания - SPECT, SPECT/CT и PET/CT.

Забележка* - радиофармацевтичните препарати за костна и бъбречна сцинтиграфия не се осигуряват от НЗОК или МЗ.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top