Практиката показва, че след поставянето на онкологичната диагноза хората не знаят как да реагират. Първо изпадат в състояние на паника, безнадежност, обърканост  и безпомощност, след което болните често изпадат в тежка депресия. Клиничният психологът е този, който  подпомага  пациента в процеса на преживяване и намиране на начини за справяне с психологичните реакции спрямо болестта, лечението и различните загуби настъпили вследствие на заболяването.

Кабинетът по „Медицинска психология“ осигурява специализирана психологическа помощ на пациенти с онкологични заболявания и техните близки, във връзка с  психологичните, емоционални и поведенчески проблеми, които възникват вследствие на стресогенното събитие и активното лечение.

Осъществяваната психологическа дейност изхожда от потребността на личността да бъде подпомогната да се справи с травматичните въздействия на онкологичното заболяване, което предизвиква различни ефекти върху психиката и дълбоките тенденции на личността.

Психологична консултация може да получите,  както във всяко отделение на болницата, така и в кабинета по „Медицинска психология“.

Клиничният психолог на УСБАЛ по онкология е на разположение на пациентите и техните близки за да им помогне във всеки етап от болестта, посредством различни техники за психологическо консултиране, емоционална подкрепа и психотерапия. Предназначението на консултирането е да облекчи психичното и емоционално страдание на пациентите и техните близки, да им подпомогне в адаптирането към болестта и поддържането на високото качество на живот.

Основната цел е запазване или възстановяване на личния психологичен, емоционален  и социален статус на онкоболния пациент и поддържане на високото качество на живот след период на активно оперативно лечение, химиотерапия или лъчетерапия.

Към клиниките и отделенията на болницата, клиничният психолог осъществява:

 • Скрининг на новопостъпилите пациенти;
 • Проследяване на психичното им и емоционално състояние;
 • Оказване на психологическа и емоционална подкрепа, подпомагане адаптирането към болестта;
 • Кризисни интервенции;
 • Превенция и рехабилитация на дистреса;
 • Групи за взаимопомощ за пациенти.

Към Приемно-консултативния блок на болницата, клиничният психолог осъществява:

 • Психологическо изследване на личността;
 •  Психологично консултиране и психотерапия на хора с различни тревожни и депресивни разстройства, панически  разстройства,  постравматични стресови разстройства и др.,
 • Кризисна интервенция,
 • Превенция и рехабилитация на психологическия дистрес.
 • Групи за взаимопомощ за близки на пациенти

Информация и записване на час:

Консултациите се извършват след предварително записан час на тел:

02/8076 298, 0879/564-888

 

Анита Милушева-клиничен психолог

 


Анита Милушева е магистър по психология, с професионална квалификация „Клинична и консултативна психология“ към СУ „ Св. Климент Охридски”.  От 2013 г. специализира психотерапия по психодрама метода за индивидуална и групова психотерапия към институален член на Българско дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ). Сертифициран консултант е по  позитивна психотерапия към Дружество по позитивна психотерапия към Световната асоциация по позитивна психотерапия (WAPP).Сертифициранана е  за работа с  високоспециализирани проективни, личностови и невропсихологични  методики.Участвала е в редица научни конференции и конгреси, част от които са с международно участие.

Практикувала е в МБАЛ „Токуда болница София“, при провеждане на скрининг на новопостъпили пациенти, консултиране и оценка на психичното състояние на болните, оказване на психологическа и емоционална подкрепа и кризисна интервенция на пациентите и техните близки. Притежава опит в психологическото консултиране и терапия на хора с тревожни и депресивни разстройства, панически  разстройства,  постравматични стресови разстройства и др. При необходимост от назначаване на медикаментозно лечение работи в екип с психиатър.

Член на Българска асоциация по психоонкология (БАПО).

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Main menu en-GB

Scroll to top