На основание Заповед №396/20.03.2012 г. на Изпълнителния директор на СБАЛО-ЕАД, на 26.03.2012 г. се проведе Общо събрание на академичния състав за избор на нов Научен съвет. Бяха избрани следните членове:

Председател: проф. Румен Мирчев Балански

Секретар: доц. Петя Георгиева Костова

Членове:

проф. Екатерина Иванова Пейчева

проф. Валентин Димитров Димитров

проф. Злате Стоянов Дудунков

проф. Страшимир Иванов Каранов

проф. Панайот Фотев Куртев

проф. Елена Николова Пиперкова

проф. Веселина Методиева Първанова

проф. Галина Петрова Куртева

проф. Галина Борисова Чакалова

проф. Константа Велинова Тимчева

проф. Иван Гаврилов Георгиев

проф. Красимир Георгиев Нейков

проф. Здравка Гърдева Валерианова

проф. Виктор Борисов Златков

проф. Николай Георгиев Наумов

доц. Антония Денчева Цоневска-Балчева

доц. Красимир Станков Киров

доц. Манаси Добринов Николов

доц. Ангел Димитров Милев

доц. Георги Тодоров Калайджиев

доц. Ганчо Точев Ганчев

доц. Стефана Донева Събчева

д-р Валентин Николов Ангелов

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top