„Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД има удоволствието да бъде домакин в периода 12-16 Юни 2017г. на международна работна среща на тема „Безопасност на пациента в лъчелечението“, в рамките на регионален проект на Международната агенция за атомна енергия, Виена.

За участие във форума са регистрирани 29 специалисти в областа на медицинската физика от 21 страни на Европа и Азия, трима международни експерти от Швеция, Великобритания и МААЕ.

Срещата цели, повишаване на качеството при прилагане на съвременно, високотехнологично лъчелечение и подобряване на безопасността при облъчване на болните.

   
   
   
   

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top