Ако Ви предстои лъчелечeние и търсите най-доброто място, в което да проведете своята терапия, ние отправяме  към всички Вас любезна покана за обиколка на най-модерния и високотехнологично оборудван Лъчетерапевтичен комплекс в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София.

Наши специалисти ще отговорят на всички  въпроси, които вълнуват Вас и Вашите близки относно условията и реда за провеждане на лечение и любезно ще Ви съпроводят в  клиниката, за да видите  апаратурата, с която се провежда лъчетерапията в нашата болница. Ще можете да видите най-новите линейни ускорители, ядрено-магнитен резонанс, скенер и томотерапия.

Обиколката ще се проведе от  9 до 12  часа на 4 Февруари 2017г. (събота) и започва от входа на новата „Клиника по лъчелечение“.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top