На 94 години, почина видният български онколог проф. д-р Иван Христов.  Проф. д-р Иван Христов е носител на почетното звание „Заслужил лекар ” на град  Попово. Има признати специалности по вътрешни болести, инфекциозни болести и онкология.  Опитен клиницист, консултант, преподавател и научен работник.

Той е роден на 27.09.1922 година в гр.Попово. През 1950 г завършва Медицински факултет на Софийския Държавен Университет „Климен Охридски”.  От 1950 година до 1966 година служи във висшия военно-медицински институт /ВВМИ/ - София като специалист вътрешни и инфекциозни болести, началник отделение, полковник.

От 1966 година до 1990 година работи в Националния Онкологичен Център /НОЦ/, сега СБАЛ по Онкология - ЕАД. Професор, създател и ръководител на първата у нас специализирана химиотерапевтична клиника за злокачествени тумори.

Проф. д-р Иван Христов има над 170 отпечатани научни труда, издадени 3 лични монографии и съавторство на 14 други монографични труда. Под негово ръководство са специализирали и израстнали много клиницисти - онкохимиотерапевти.  Участва активно като преподавател по клинична онко-химиотерапия на злокачествените тумори - пред лекари, онколози и неонколози, студенти медици от горните курсове. Активен методичен ръководител на химитерапевтите от окръжните онкологични диспансери.

 

Поклон пред светлата му памет!

Пациентите за нас

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top