Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu   
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по инициативата JESSICA

 

На 4  февруари  2016 г., от  10:30 ч., по повод Световния ден за борба с рака,  в „СБАЛ по Онкология“ ЕАД ще се състои официалната церемония по откриване на новата Клиника по урология във връзка с успешно изпълнение на проект: „РАЗВИТИЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В СБАЛО – ЕАД, гр. София.

Общата стойност на проекта е 5 596 088 лв., като 4 233 630 лв. са предоставени под формата на заем по инициатива JESSICA. От тях  2 116 815  лева (50%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, а останалите 2 116 815  лева (50%) са средства, предоставени от Фонд за устойчиво градско развитие на София – ФУГРС ЕАД.

На събитието ще присъстват г-жа Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община, д-р Даниела Дариткова –  Председател на Комисия по здравеопазването в НС, д-р Красимира Ковачка – Зам. председател на Комисия по здравеопазването в НС, д-р Лъчезар Иванов – член на Комисия по здравеопазването в НС, д-р Адам Персенски – Зам. министър на здравеопазването и г-жа Надя Данкинова – изпълнителен директор на ФУГРС ЕАД.

Проектът е одобрен за финансиране с решение на Инвестиционния комитет на фонда от 01.07.2014 г. и подкрепен от Министерството на здравеопазването на 2З януари 2015 г. Договорът е официално представен точно преди една година - на 4 февруари 2015 г., в аулата на СБАЛ по Онкология-ЕАД.

Проектът за модернизация на лечебното заведение по инициативата JESSICA на стойност 4 233 630 лв. включва финансиране на дейности, свързани с  подобряване  и модернизиране на  здравната инфраструктура в СБАЛО – ЕАД, гр. София с цел осигуряване на високотехнологично лечение на хора с онкологични заболявания.  Медицинска апаратура за предоставяне на високотехнологични здравни услуги в областта на онкологията  е доставена и въведена в експлоатация в почти всички клиники – дигитален мамограф със стереотаксическа биопсия, апаратура за ендоскопска и лапароскопска хирургия, анестезиологични апарати, ново операционно обзавеждане, газов стерилизатор, модерна апаратура за клинична, микробиологична и патологична лаборатории.

Разширена и модернизирана е  Клиниката по урология  чрез извършване на ремонтни дейности и закупуване на нова медицинска апаратура, като по този начин  се създаде подходяща инфраструктура и условия за диагностика и лечение на онкологични заболявания в областта на урологията.

Основната цел на проекта е осигуряване на адекватна, ефективна, висококачествена специализирана медицинска дейност в СБАЛ по Онкология“ ЕАД чрез подобряване на материалната база и закупуване на нова апаратура. С реализирането на проекта се достигат европейските стандарти за компетентна,  качествена и високотехнологична помощ за българските пациенти.  

ПРОГРАМА 

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ

Начален час:                       10:30 часа

Място:                                 Фоайе 4 етаж , пред вход на Клиника по урология

10.00    Посрещане на официалните гости - звучи фонова музика изпълнена на пиано от Петко Дренников


10.30   Начало на церемонията


10.30 - 10.40  Тържествен водосвет 


10.40 - 11.50  Приветствие на д-р Валентин Ангелов- изпълнителен директор на СБАЛО-ЕАД


10.50 - 11.00  Приветствия на официалните гости


11.00 - 11.10  Прерязване на лентата и официално откриване на обекта

11.10–11.30  Официалните лица следвани от съпровождаща група от служители на болницата, гости и журналисти разглеждат клиниката, демонстират им се възможностите на апаратурата и се  осъществява телеконферентна връзка между операционната и лекарския кабинет в клиниката

11.30-11.45 Засаждане на два бора пред централен вход на болницата. Енергията на бора символизира дълголетието и здравето.  

11.45-13.00   Кетеринг  в централното фоайе на 4 етаж и дискусия в неформална обстановка

13.00     Край на събитието

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top