Дейността на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД е насочена към предоставяне на достъпна, високоспециализирана, комплексна и качествена помощ за всички български граждани в областта на онкологията, според официалната онкологична доктрина и в съответствие с приетите медицински стандарти, в рамките на добрата медицинска практика.

За покриване на изискванията и за задоволяване на потребностите от високотехнологични здравни услуги за лечение на онкологични заболявания в областта на урологията, през 2014г. ще бъде стартиран проект за „Разширяване на Клиника по урология” към „СБАЛ по онкология” ЕАД. Това ще даде възможност за повишаване нивото на здравно обслужване в самата болница и привеждането й в съответствие с изискванията на Националните медицински стандарти и тези на ЕС, като предпоставка за прилагане на иновативни методи в онколечението. Общата стойност на проекта, който включва извършване на строително-ремонтни дейности , закупуване и доставка на медицинска апаратура е в размер на 1 639 294 лв.

Проектът не може да се осъществи без добрата воля на спомоществователи. Поради значителният размер на инвестицията, се обръщамe към всички наши приятели, с молба за подкрепа и съпричастност към тази високохуманна и благодродна кауза.

 Всички наши пациенти,  колектива и ръководството на СБАЛО, Ви благодарят за разбирането и подкрепата!

Средства могат да бъдат превеждани по откритата дарителска сметкa:        

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

BG98IABG81235000113500

BIC:IABGBGSF

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top