Изложба посветена на болката в Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология в София

От вчера, 28 октомври 2013 г., на втори етаж в СБАЛ по Онкология ЕАД София е  поместена изложбата посветена на болката.  Изложбата  се състои от 15 картини, нарисувани от пациенти с различни заболявания изпитващи хронична болка. В своите творби те са дали израз на това как виждат и чувстват болката и как тя влияе на качеството им на живот. Всички желаещи ще могат да видят паната до 8 ноември 2013 г.

Целта на инициативата е да бъде поставен акцент върху един често неглижиран проблем – проблемът за хроничната болка, нейното въздействие върху начина на живот и възможностите за контрола и елиминирането й.

На темата за контрола и превенцията на болката беше посветена и работна сесия по време на III-ия Национален конгрес на пациентските организации (11-13 октомври 2013 г.), където пациентите имаха възможност да коментират проблемите, свързани с болката и да изведат основни препоръки за справяне с проблема, които ще бъдат представени на здравните институции.

Пациентите за нас

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top