10 лекари от „СБАЛ по ОНКОЛОГИЯ ” ЕАД , номинирани в
инициативата на вестник "24 часа” "Лекарите, на които вярваме"

ДОЦ. ВЕСЕЛИНА ПЪРВАНОВА  - КЛИНИКА ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
ДОЦ. ГАЛИНА КУРТЕВА  НАЦ. КОНСУЛТАНТ  – КЛИНИКА ПО ХИМИОТЕРАПИЯ
ДОЦ. ГЕОРГИ КАЛАЙДЖИЕВ – КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
ПРОФ. ЕКАТЕРИНА ПЕЙЧЕВА –  КЛИНИКА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ
ДОЦ. ИВАН ГАВРИЛОВ – ТОРАКАЛНА КЛИНИКА
ДОЦ. КРАСИМИР КИРОВ –  КЛИНИКА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ
ДОЦ. КРАСИМИР НЕЙКОВ – КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ
ДОЦ. МАНАСИ НИКОЛОВ  - ТРУДОВО-ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ
ДОЦ. ПАНАЙОТ КУРТЕВ – КЛИНИКА ПО КОЛОПРОКТОЛОГИЯ
ДОЦ ЦВЕТАНА ДЯНКОВА – КЛИНИКА ПО ГИНЕКОЛОГИЯ

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top