проф. Веселина Методиева Първанова

Началник Клиника по лъчелeчение

Завършва Руска езикова гимназия през 1974 г. в София, медицина през 1980 г. в МА, София,.придобива специалности по Медицинска радиология и Онкология. Специализирала е по линия на МААЕ в Раковия център «М.Д.Андерсон», Хюстън и е обучавана в курсове на ESTRO в Белгия, Словакия, Русия. Автор е на близо 100 научни труда, отпечатани в наши и чужди списания. 

Дисертацията е на тема «Разширяване на лъчетерапевтичния интервал при лъчелечение на ранния рак на млечната жлеза». В. Първанова и К. Тимчева са съавтори на книгата «Рак на млечната жлеза - ранно откриване и съвременно лечение».

В Ръководствата по Онкология е съавтор по проблемите на онкоурологичните заболявания и рака на млечната жлеза.

В редакционния съвет е на сп «Рентгенология и радиология», «Онкология» и «Reports of practical Oncology and Radiotherapy».

Член на Гилдията на лъчетерапевтите в България при Б А Р, на Българското Онкологично дружество, както и на Европейската и Руска асоциации по лъчелечение (ESTRO и RARO),  на EACR. Член на Научния съвет по Онкология.

Резултат от участието в научни проекти са: Обновяване на линейния ускорител за прилагане на съвременна техника за модулирано по интензитет лъчелечение IAEA TCo Project BUL6007 и ръководител на проект ДО02-81/12.12.2008 към Фонд Научни изследвания на МОМН за създаване и оборудване на Лаборатория по молекулярна диагностика и закупуване на Специализирана планираща система в реално време за брахитерапия на простатен карцином.

Консултант е по лъчелечение в Онкокомитети за лечение на туморите на млечната жлеза и урогениталните тумори при мъжете в СБАЛО-ЕАД и Онкологична комисия на Военно медицинска академия в София.

Лектор е в курсове за СДО за придобиване на специалност „Лъчелечение”, „Клинична онкология” и „Радионуклидна диагностика”.

Научен ръководител е на 3 докторанти.

В периода 2007 - 2010 г. е Национален консултант на МЗ по лъчелечение.

Председател на профилната комисия за лечение на пациенти в чужбина по „Лъчелечение„ към МЗ.

Консултативен ден: всеки понеделник 15. 00 - 16. 30 ч. в 49 кабинет, партера.

Записване на телефон 8076 - 272.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top