„УСБАЛ по онкология“ ЕАД разполага с безплатен паркинг за нуждите на своите пациенти и техните придружители, находящ се вдясно от портала на лечебното заведение. Паркингът е неохраняем и е с капацитет 64 паркоместа.


Увеличи картата

Адрес: София, ул. "Пловдивско поле" 6

Транпорт:

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top