stefana sabcheva 314  

Проф. д-р Стефана Донева Събчева

 

Трудов стаж

                • Дати

 

10.10.1983 г.- 01.12.1986 г.

• Име и адрес на работодателя

 

ХЕИ - гр. Перник

• Вид на дейността или сферата на работа

 

Обща медицина

• Заемана длъжност

 

Лекар, ординатор

• Основни дейности и отговорности

 

ординатор

• Дати

 

01.12.1986 г.- 16.02.1987 г.

• Име и адрес на работодателя

 

1-ва АГ болница „Тина Киркова”, София

• Вид на дейността или сферата на работа

 

Микробиологична лаборатория

• Заемана длъжност

 

Ординатор, микробиолог

• Основни дейности и отговорности

 

Микробиологична диагностика

• Дати

 

16.02.1987 г.- 23.10.1989 г.

• Име и адрес на работодателя

 

СБАЛО-ЕАД, София (Национален онкологичен център)

• Вид на дейността или сферата на работа

 

Лаборатория по имунология и вирусология

• Заемана длъжност

 

н.с. III ст., микробиолог

• Основни дейности и отговорности

 

Микробиологична диагностика

• Дати

 

23.10.1989 г. до сега

• Име и адрес на работодателя

 

УСБАЛО-ЕАД

• Вид на дейността или сферата на работа

 

Лаборатория по микробиология

• Заемана длъжност

 

Ръководител на Лаборатория по микробиология, от 2001 г.- началник лаборатория

Последователно: н.с. II степен, от 1999 г.- н.с. I степен, от 2010 г.- ст. н. с. II степен (доцент)-свидетелство № 26548 от ВАК

• Основни дейности и отговорности

 

Ежедневна и непрекъсната клинико-диагностична и консултативна дейност в продължение на 29 години, включваща идентификация и интерпретация на микроорганизмите, изолирани от клинични материали; определяне, интерпретация, анализ и контрол на микробната резистентност; контрол и предотвратяване на нозокомиалните инфекции при онкологично болните. Цялостната дейност на Лабораторията се осъществява съобразно Националния стандарт по микробиология и изискванията на съвременната микробиологична диагностика за трето ниво на компетентност.

 

Образование и обучение

 
       

• Дати

 

1976 г.- 1978 г.,

1978 г.- 1983 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Висш медицински институт, Варна;

Висш медицински институт, Санкт-Петербург, Русия, - Диплома № 413552

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Всички предмети, включени в академичната справка за обучение за получаване на правоспособност „лекар”

• Наименование на придобитата квалификация

 

Обща медицина

• Дати

 

1983 г.- 1989 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Медицинска академия, София; Катедра Микробиология

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Микробиология, епидемиология и инфекциозни болести

• Наименование на придобитата квалификация

 

Специалист по Микробиология - Диплома № 34722

• Дати

 

2000 г.- 2003 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Национален център по заразни и паразитни болести, София

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Докторантура самостоятелна форма на обучение

• Наименование на придобитата квалификация

 

Образователна и научна степен „Доктор” по научната специалност 01.06.12 Микробиология - Диплома №28724/2003 г.

• Дати

 

2009 г. -2010 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

СБАЛО-ЕАД, София (Национален онкологичен център)

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Инфекции при болни със злокачествени заболявания

• Наименование на придобитата квалификация

 

Доцент по научната специалност 03.01.46 Онкология - свидетелството №26548/2010 г.

• Наименование на придобитата квалификация

 

Професор по научната специалност 03.01.46 Онкология - свидетелството №26/2017 г.

Специализации в чужбина

 

·         1989 : Клинична имунология на туморите - Европейско училище по онкология, Всесъюзен Онкологичен Научен Център (ВОНЦ), Москва, Русия

·         1994 : Инфекции при раково болни с неутропения и аплазия - индивидуално обучение, Лаборатория по Медицинска Микробиология, Институт Гюстав-Руси, Вилжуиф, Франция

·         1996-1997 : Клинико-лабораторна технология в областа на клиничната микробиология - курс No.: J-96-00521 на Японската агенция за международно сътрудничество (JICA), Токио, Япония

·         2000 : Характеризиране на бета-лактамаза с разширен спектър при Pseudomonas aeruginosa - Лаборатория за Антимикробни агенти, Институт Пастъор, Франция

·         2001 : Характеризиране на нова ANT(4’) при Pseudomonas aeruginosa - Лаборатория за Антимикробни агенти, Институт Пастъор, Франция

·         2002 : Характеризиране на хромозомен локус отговорен за резистентноста към антибиотици при Pseudomonas aeruginosa BM4492 - Лаборатория за Антимикробни агенти, Институт Пастъор, Франция

·         2003 : Изследване на гени кодиращи бета-лактамази с разширен спектър в Грам-отрицателни бактерии изолирани в България - Лаборатория за Антимикробни агенти, Институт Пастъор, Франция

·         2005-2007 : Стипендиант с докторска степен на Японското общество за развитие на науката (JSPS). Изследователска работа върху гени кодиращи плазмидно-медиирани 16S pРНК метилази, бета-лактамази с разширен спектър и плазмидно-медииранa хинолонова резистентност в Грам-отрицателни бактерии изолирани в България и Япония - Отдел за контролиране на инфекции и лабораторна диагностика, Вътрешна медицина, Медицински университет „Тохоку”, Сендай, Япония.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top