Печат

Контрагент: ГАРАНТ ПЕСТ КОНТРОЛ ООД

Продължителност на договора: 36 Месец(и)

Сума на договора: 6480.00 лв.

Пояснение:

 


26052015291610_PEST.pdf

Плащане по Договор №: Д6-46 От: 2015-10-29 2016-08-25 12:03:23
Плащане по Договор №: Д6-46 От: 2015-10-29 2016-06-01 09:46:14
Плащане по Договор №: Д6-46 От: 2015-10-29 2016-06-01 09:44:30
Плащане по Договор №: Д6-46 От: 2015-10-29 2016-04-25 11:29:25
Плащане по Договор №: Д6-46 От: 2015-10-29 2016-04-25 11:26:55
Плащане по Договор №: Д6-46 От: 2015-10-29 2016-02-05 09:26:10