Печат

Контрагент: БИТ ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 6000.00 лв.

Пояснение:

 


50592015010909_BIT.pdf

Плащане по Договор №: Д6-38 От: 2015-08-31 2016-07-04 12:40:00
Плащане по Договор №: Д6-38 От: 2015-08-31 2016-07-04 08:20:00
Плащане по Договор №: Д6-38 От: 2015-08-31 2016-06-01 17:45:00
Плащане по Договор №: Д6-38 От: 2015-08-31 2016-06-01 09:55:15
Плащане по Договор №: Д6-38 От: 2015-08-31 2016-04-11 13:45:00
Плащане по Договор №: Д6-38 От: 2015-08-31 2016-04-11 10:20:00
Плащане по Договор №: Д6-38 От: 2015-08-31 2016-02-09 11:57:04
Плащане по Договор №: Д6-38 От: 2015-08-31 2016-02-09 11:53:41
Плащане по Договор №: Д6-38 От: 2015-08-31 2016-02-09 10:30:00
Плащане по Договор №: Д6-38 От: 2015-08-31 2015-11-05 10:58:54
Плащане по Договор №: Д6-38 От: 2015-08-31 2015-11-05 10:58:14
Плащане по Договор №: Д6-38 От: 2015-08-31 2015-11-05 10:53:28