Печат

Контрагент: ВАН-КОМПЮТРИ ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 20000.00 лв.

Пояснение:

 


44512015010909_van.pdf

Плащане по Договор №: Д5-7 От: 2015-08-31 2016-08-25 12:00:27
Плащане по Договор №: Д5-7 От: 2015-08-31 2016-08-25 11:59:08
Плащане по Договор №: Д5-7 От: 2015-08-31 2016-07-20 08:40:00
Плащане по Договор №: Д5-7 От: 2015-08-31 2016-07-03 08:20:00
Плащане по Договор №: Д5-7 От: 2015-08-31 2016-05-31 15:00:54
Плащане по Договор №: Д5-7 От: 2015-08-31 2016-04-21 13:05:00
Плащане по Договор №: Д5-7 От: 2015-08-31 2016-02-16 13:25:00
Плащане по Договор №: Д5-7 От: 2015-08-31 2016-02-09 11:59:09
Плащане по Договор №: Д5-7 От: 2015-08-31 2015-11-05 11:05:51